"Mamy szanse stworzyć coś zupełnie nowego"- Andrzej Goławski o rynku biometanu w Polsce - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

"Mamy szanse stworzyć coś zupełnie nowego"- Andrzej Goławski o rynku biometanu w Polsce
Data publikacji: 17.04.2023

O biometanie, szansach i zagrożeniach w kontekście rozwoju branży w Polsce i oczekiwaniach względem 2023 roku opowiada Andrzej Goławski, prezes zarządu Atrem S.A., spółki będącej członkiem Polskiej Organizacji Biometanu.
Polska Organizacja Biometanu (POB) powstała 6 września 2022 r., zrzeszające ekspertów branżowych oraz przedstawicieli wiodących grup paliwowych, energetycznych i ciepłowniczych działających na rynku krajowym. Zadaniem tej organizacji jest wsparcie procesów mających na celu uruchomienie branży biometanu w Polsce.

Właśnie zakończono konsultacje publiczne projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Polska Organizacja Biometanu przedstawiła swoje stanowisko. Przy okazji zapytano Andrzeja Goławskiego, prezesa Atrem S.A., spółki która jest członkiem organizacji, o jego zdanie na temat tego rozwijającego się rynku.
POB: Dlaczego biometan jest tak ważny?

Andrzej Goławski: Ponieważ jest to szansa dla polskiej gospodarki na większą niezależność energetyczną, lepsze wpisanie się w politykę klimatyczną UE, wykorzystując przy tym własne zasoby, które dotąd nie były specjalnie eksplorowane.

POB: Jakie są największe szanse i największe zagrożenia dla branży biometanowej?

Andrzej Goławski: Startujemy praktycznie od zera, wobec tego mamy szanse stworzyć coś zupełnie nowego, zwykle w początkowej fazie rozwoju branży dynamika wzrostu jest największa. Mamy dojrzały rynek usług w branży gazowniczej, który z łatwością moim zdaniem możemy zastosować również w wydaniu BIO. Taką właśnie spółką jest Atrem, dlatego tutaj staramy się być. Zagrożenia – brak prawnych fundamentów dla uzyskania stabilnej rentowności inwestycji czyli koniunktura zależna od polityki. 

POB: Jako organizacja, czego Państwo oczekują od roku 2023?

Andrzej Goławski: Eliminacji zagrożeń jw. Mamy nadzieję że głos i postulaty POB zostaną zauważone, zostaną uchwalone odpowiednie przepisy (pakiet biometanowy) i faktycznie za rok lub dwa pojawią się realne projekty na rynku, tak byśmy mogli na nich pracować.