Newsletter Inwestora – LISTOPAD 2016 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora – LISTOPAD 2016
Data publikacji: 02.12.2016

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki.Listopad jest miesiącem bogatym w dobre wiadomości dla spółki. Opublikowane wtedy zostały wyniki finansowe wypracowane w 3Q2016 r. GK IMMOBILE osiągnęła przychody w wysokości niespełna 26 milionów PLN i zysk z działalności operacyjnej na poziomie 3,5 miliona PLN. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 1,4 miliona PLN. Świetne wyniki pokazały główne sektory działalności - przemysł odrobił stratę poprzednich kwartałów, a wyniki hotelarstwa były bardzo dobre.Miesiąc zwieńczyło zaś Walne Zgromadzenie spółki PROJPRZEM S.A., podczas którego zapadły decyzje wieńczące trwający rok proces przejęcia kontroli w tej spółce przez GK IMMOBILE S.A. Po więcej informacji o tym i innych wydarzenia z życia spółki, zapraszamy do poniższej publikacji: