Newsletter Inwestora - SIERPIEŃ 2017 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora - SIERPIEŃ 2017
Data publikacji: 11.09.2017

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki.Ostatni dzień sierpnia był ważnym historycznie dniem - nabycia praw do drugiej z rzędu dywidendy w Grupie Kapitałowej IMMOBILE. Dzień wcześniej spółka PROJPRZEM, która znalazła się w strukturach Grupy pod koniec minionego roku, opublikowała wyniki półroczne. Prowadzone pod nadzorem GK IMMOBILE procesy reorganizacyjne unaoczniły się w tych wynikach, m.in. 4-krotnym wzrostem wartości EBITDA. Szerszy komentarz na ten temat oraz skrót pozostałych wydarzeń minionego miesiąca, znaleźć można w poniższej publikacji.