Nowa struktura finansowania dla MAKRUM Project Management - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Nowa struktura finansowania dla MAKRUM Project Management
Data publikacji: 14.02.2013

MAKRUM Project Management, spółka należąca do Grupy Kapitałowej MAKRUM, podpisała z PeKaO S.A. oraz Bankiem BPH S.A. kredyty obrotowe przeznaczone na finansowanie oraz refinansowanie 80% wartości kontraktów zamówień netto. Zawarcie umowy związane jest ze stopniowym przejmowaniem przez MAKRUM PM działalności operacyjnej w zakresie kontraktów przemysłu ciężkiego i off-shore.- To logiczna konsekwencja zmian organizacyjnych w Grupie – mówi Piotr Fortuna, dyrektor finansowy GK MAKRUM oraz członek zarządu MAKRUM Project Management. – Co warto podkreślić przeniesienie odpowiedzialności za kontrakty przemysłowe na MAKRUM PM oraz otwarcie przez spółkę nowych linii kredytowych oznacza jednocześnie równoległe wygaszanie zobowiązań kredytowych ciążących na MAKRUM SA.Taka struktura oznacza większe bezpieczeństwo zarówno dla banków, jak i dla spółki oraz jej akcjonariuszy: - Banki mają zapewnione źródło spłaty a spółka ciągłość finansowania – podkreśla Fortuna zaznaczając jednocześnie, że mamy do czynienia ze zmianą jakościową w strukturze finansowania. – Przestawiamy się na podejście projektowe, które jest optymalne dla naszej działalności w sektorze przemysłowym.Znane są już pierwsze projekty, które zrealizowane zostaną w oparciu o nowy system finansowania – są to między innymi zlecenia na budowę dźwigu dla Palfinger Bergen oraz urządzenia centrujące i housingi dla Rolls Royce Marine.- Gwarancja dostępu do środków finansowych pozwala realizować projekty zgodnie z harmonogramem – podkreśla Piotr Szczeblewski, prezes MAKRUM Project Management. – Umożliwia nam to także zwiększenie zarówno rozmiarów, jak i ilości zleceń, które będziemy mogli realizować dla naszych kontraktów. Pozwoli nam to również na budowę solidnej struktury dostaw. Prosta procedura dostępu do funduszy jest gwarantem finansowej stabilności na okres realizacji zamówień.