Omówienie wyników Grupy Kapitałowej IMMOBILE za III kwartał 2017 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Omówienie wyników Grupy Kapitałowej IMMOBILE za III kwartał 2017 r.
Data publikacji: 27.11.2017

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podsumowała trzy kwartały 2017 r. podwajając zyski i notując skonsolidowane przychody na poziomie 185,2 mln zł (155% wzrost r/r), oraz wynik EBITDA w wysokości 17,3 mln zł (71% wzrost r/r).[caption id="attachment_5638" align="aligncenter" width="620"]
Prezes Zarządu, Rafał Jerzy (fot. A.Wojtasiewicz)[/caption]

W III kwartale 2017 r. Grupa IMMOBILE kontynuowała bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody wyniosły 72,9 mln zł, wobec 25,8 mln zł w III kwartale 2016 r., co oznacza, że były prawie 3-krotnie wyższe. Wynik EBITDA Grupy w III kwartale br. osiągnął poziom 8,8 mln zł i był o 74% wyższy wobec analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik netto ukształtował się na poziomie 3,56 mln zł wobec 1,37 mln zł.Przychody Grupy IMMOBILE narastająco w trzech kwartałach 2017 r. ukształtowały się na poziomie 185,2 mln zł i były 2,5-krotnie wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wynik EBITDA wyniósł 17,3 mln zł, co oznacza poprawę o 71% w stosunku do wyniku wypracowanego w trzech kwartałach 2016 r. Zysk operacyjny osiągnięty w trzech kwartałach 2017 r. wyniósł 10,7 mln zł, wobec 5,8 mln zł w dziewięciu miesiącach 2016 r.„Osiągnęliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Wzrosty w Grupie zawdzięczamy szczególnie segmentowi przemysłowemu, dzięki któremu sprzedaż zagraniczna wzrosła prawie 9,5-krotnie. Cieszą nas również wzrosty segmentu hotelarskiego i zwiększanie rozpoznawalności sieci Focus Hotel. Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu przedsprzedaży Etapu I Platanowego Parku oraz z postępów w budowie biurowca IMMOBILE K3.” - powiedział Rafał Jerzy, prezes zarządu GK IMMOBILE.W trzech kwartałach 2017 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży w większości segmentów operacyjnych. W segmencie przemysłowym przychody wzrosły prawie 6-krotnie do poziomu 123,6 mln zł. Zysk operacyjny w tym segmencie ukształtował się na poziomie 2,9 mln zł wobec straty 3 mln zł. w dziewięciu miesiącach 2016 r. Taka poprawa była głównie spowodowana objęciem kontroli nad PROJPRZEM S.A. Segment hotelarstwo wniósł do przychodów za trzy kwartały br. 32,8 mln zł (26% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r.). Wzrost segmentu hotelarskiego, poza czynnikami organicznymi, wynika z włączenia do zasobów sieci w 2017 r. 4-gwiazdkowego Hotelu Pod Orłem w Bydgoszczy. Segment najmu aktywów osiągnął przychody w wysokości 6,9 mln zł (wzrost o 17% r/r). W segmencie developingu przychody wyniosły 7,7 mln zł i jest to jedyny segment który nie odnotował wzrostu, co wynika z etapowania głównej inwestycji deweloperskiej spółki - osiedla Platanowy Park.W segmencie przemysłowym dokonano szeregu zmian, które mają wpływać na dalszy wzrost skali i rentowności biznesu. Zarząd PROJPRZEM S.A. przeprowadził analizy, z których wynika, że przy zachowaniu aktualnego profilu produkcji zakładu konstrukcji stalowych w Sępólnie Krajeńskim, w obecnym otoczeniu rynkowym, uzyskanie trwałej rentowności w perspektywie najbliższych lat byłoby niemożliwe. W związku z tym podjęto decyzję o sprzedaży fabryki i 29 września br. podpisał umowę sprzedaży z Eggersmann Polska za kwotę ok. 16 mln zł.Dodatkowo Zarząd PROJPRZEM wskazał, że w działalności przemysłowej wyraźnie widoczne są synergie produktowe związane z jednej strony z produkcją systemów przeładunkowych PROM i parkingów automatycznych MODULO oraz produktów wytwarzanych przez PROJPRZEM S.A. i MAKRUM Project Management Sp. z o.o. W sierpniu br. Zarząd PROJPRZEM S.A. poinformował o zamiarze połączenia spółek, co zaaprobowało wrześniowe Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawowym celem połączenia jest uproszczenie organizacji Grupy Kapitałowej PROJPRZEM S.A. w kierunku budowy silnego przedsiębiorstwa produkcyjnego, oferującego szeroką gamę produktów własnych. Możliwości produkcyjne mają być wsparte silną siecią dystrybucji i serwisu na terenie Polski jak i zagranicą.We wrześniu i październiku br. Spółka PROJPRZEM poinformowała o podpisaniu umów na generalne wykonawstwo hal produkcyjno-magazynowych za kwotę ponad 50 mln zł.Efekty procesów reorganizacji spółek PROJPRZEM i PROMStahl powinny być ciągle widoczne w wynikach nadchodzących okresów. W segmencie przemysłowym są świetne perspektywy dla segmentu przeładunków, z uwagi na dynamicznie rosnący rynek e-commerce i zwiększone zapotrzebowanie na powierzchnie magazynową w Europie. Spółka zauważa też spory wzrost zainteresowania automatycznymi systemami parkingowymi, związany z boomem na rynku deweloperskim.Z początkiem września 2017 r. spółka Focus Hotel otworzyła biuro w Bukareszcie, którego zadaniem jest rozwój sieci hotelowej w Rumunii poprzez zakup oraz dzierżawę hoteli. W listopadzie 2017 r. zakończył się proces inkorporacji rumuńskiej spółki zależnej wobec Focus Hotels S.A., w ramach której będą prowadzone działania mające na celu pozyskanie projektów hotelowych w Rumunii. W chwili obecnej trwają prace budowlane oraz wykończeniowe związane z zaplanowanymi na rok 2018 otwarciami hoteli Focus. W kwietniu 2018 r. planowane jest otwarcie hotelu w Sopocie, w czerwcu 2018 r. w Poznaniu oraz w grudniu 2018 r. - w Lublinie. Spółce prawdopodobnie uda się również zrealizować założenie ekspansji zagranicznej i otworzyć pierwsze obiekty zagranicą.Grupa IMMOBILE prężnie rozwija również segment deweloperski. Zakończenie kolejnego etapu („I”) osiedla Platanowy Park planowana jest na koniec roku 2017. W przedsprzedaży zawarto już umowy na 46% mieszkań i ponad 38% powierzchni użytkowej. Większość osiągniętego przychodu przypadnie na kolejne okresy. Na przełomie roku spółka planuje rozpocząć budowę kolejnego etapu. W ramach tej budowy będzie realizowanych 195 mieszkań o łącznej powierzchni 11 249 m2, 5 lokali usługowych o łącznej powierzchni 219,5 m2 oraz 217 miejsca postojowe w garażu podziemnym. Zakończenie inwestycji planowane jest na III kwartał 2019 r. Dalsze etapowanie największej inwestycji deweloperskiej w Bydgoszczy powinno zapewnić stabilny przychód na kolejne lata, powiększony o kolejne projekty, które Grupa planuje podjąć (kolejna inwestycja w Bydgoszczy oraz nowe inwestycje w innych miastach). Aktualnie analizowany jest sposób wykorzystania posiadanej przez Grupę działki budowlanej w Bydgoszczy przy ulicy Bydgoskich Olimpijczyków (w dzielnicy FORDON), pozyskanej w wyniku objęcia kontroli nad PROJPRZEM S.A.Akcjonariusze GK IMMOBILE S.A. 30 czerwca br. zdecydowali o wypłacie dywidendy. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, 30 września br. Spółka wypłaciła 4,52 mln zł, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniosła 0,06 zł. To druga z rzędu dywidenda w giełdowej historii Spółki. Zarząd rozważa wprowadzenie polityki dywidendowej.Zarząd planuje również wprowadzenie na rynek główny GPW sieci hoteli Focus oraz spółki deweloperskiej CDI Konsultanci Budowlani, aby GK IMMOBILE mogła stać się jeszcze bardziej transparentna i łatwiej wycenialna.