PGE kupuje nieruchomość od MAKRUM - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

PGE kupuje nieruchomość od MAKRUM
Data publikacji: 22.10.2012

MAKRUM zawarło warunkową umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA z siedzibą w Bełchatowie. Umowa dotyczy działki zabudowanej i niezabudowanej o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha oraz własności budynków i budowli położonych w granicach portu morskiego w Szczecinie przy ul. Gdańskiej.Umowa zawarta jest pod warunkiem, że podmiot zarządzający portem nie skorzysta z prawa pierwokupu lub pierwszeństwa, przysługującego mu na podstawie ustawy o portach i przystaniach morskich.Wartość transakcji to 8,050, 917 zł netto.Pełen raport: http://www.makrum.pl/wp-content/uploads/2012/03/RB_72_2012.pdf
Tagi:
Other