Projprzem Budownictwo dalej buduje w sercu Poznania - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Projprzem Budownictwo dalej buduje w sercu Poznania
Data publikacji: 15.11.2023

Projprzem Budownictwo buduje kolejne wyjątkowe mieszkania w Poznaniu. Przy ul. Śniadeckich 10 powstaje unikatowa kamienica z trzema kondygnacjami podziemnymi oraz czterema do sześciu kondygnacji naziemnych, łączących funkcje handlowo-usługowe z mieszkalnymi.
Kamienica przy Śniadeckich 10 w Poznaniu to budynek mieszkalny wielorodzinny z uzupełniającą funkcją handlowo-usługową. Zbuduje ją Projprzem Budownictwo. W zakres prac spółki przy tej inwestycji wejdzie tak infrastruktura wewnętrzna oraz zagospodarowanie terenu, zieleń i drogi (zjazd z ulicy i dojazd do garażu podziemnego). Projekt zawiera też przyłącza.

Projprzem Budownictwo zrealizuje dla inwestora prawie 5 tys metrów kwadratowych powierzchni użytkowej mieszkań. Wysokość budynku osiągnie do prawie 20 metrów, w zależności od liczby kondygnacji - przewidziano zróżnicowanie ich od czterech do sześciu. Pod ziemią znajdą się trzy kondygnacje garażowe, przy których prace prezentujemy w relacji z budowy.
Dotychczas Projprzem Budownictwo zaangażowany był w budowę ekskluzywnej inwestycji deweloperskiej, która z pewnością wyróżnia się na mieszkaniowej mapie Poznania. Mowa tu o osiedlu Perfumiarnia w Parku Wilsona. – Wygra­li, bo byli najbar­dziej zaan­ga­żo­wa­ni, najle­piej prze­czy­ta­li projekt i nasze ocze­ki­wa­nia. Bije od nich dobra ener­gia, czuje­my, że zale­ży im na tym projek­cie tak samo bardzo jak nam. Taka chemia jest kluczo­wa, jeśli chce się osią­gnąć jakość znacz­nie powy­żej rynko­wej śred­niej. A taka właśnie będzie Perfu­miar­nia – napisał o spółce deweloper Garvest, który jako swojego głównego partnera w tej inwestycji wybrał Projprzem Budownictwo.

Budowa kamienicy jest kontynuacją tego projektu.