Publikacja przez spółkę nowych zasad ładu korporacyjnego na 2016 rok - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Publikacja przez spółkę nowych zasad ładu korporacyjnego na 2016 rok
Data publikacji: 06.05.2016

W ubiegłym tygodniu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. dokonała publikacji dokumentu przyjmującego nowe zasady ładu korporacyjnego, zawarte w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPWNa podstawie § 4 i 16 Regulaminu Zarządu i § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz stosownie do Uchwały Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Zarząd spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. podjął Uchwałę z dnia 29.04.2016, na mocy której postanawia, iż przyjmuje się do stosowania przez Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” z zastrzeżeniem trwałego lub częściowego niestosowania niektórych zasad.Dokument określający stan stosowania rekomendacji i zasad dostępny jest pod poniższym linkiem:

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016Rada Giełdy, 13 października ubiegłego roku, podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego. Weszły on w życie 1 stycznia 2016 roku. - „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” nawiązują i wyrażają tradycję polskiego ruchu corporate governance, którego pierwszym sformalizowanym dokumentem był zbiór zasad „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2002”. Cieszę się, że GPW kontynuuje tę dobrą tradycję, dostosowuje ją do aktualnych realiów rynkowych i regulacji europejskich. Zmiany w zbiorze Dobrych Praktyk mają na celu dalszą poprawę jakości spółek giełdowych w zakresie standardów ładu korporacyjnego - powiedział Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.Wraz z wejściem w życie Dobrych Praktyk 2016 Giełda monitoruje sposób wypełniania przez emitentów regulacji dotyczących zasad ładu korporacyjnego, przywiązując szczególną wagę do weryfikacji jakości wyjaśnień publikowanych przez spółki w oparciu o zasadę comply or explain.