Rekomendacja DM Vestor dla GK IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Rekomendacja DM Vestor dla GK IMMOBILE
Data publikacji: 01.07.2015

W dniu dzisiejszym Dom Maklerski Vestor wydał rekomendację dla notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. Cena docelowa, a więc wartość godziwa, jednej akcji spółki IMMOBILE S.A. została określona na poziomie 2,70 zł, co oznacza, że potencjał wzrostu cen akcji szacowany jest na minimum 18%.

Kliknij aby przeczytać pełny tekst rekomendacji DI Vestor 

A tak w skrócie piszą o nas analitycy Vestor:GK Immobile powstała w 2012 r. poprzez połączenie giełdowej spółki przemysłowej Makrum z firmą hotelarsko-nieruchomościową Immobile. Obecnie, poza przemysłem i sektorem hotelowym, GK Immobile rozwija działalność w segmencie najmu nieruchomości i segmencie deweloperskim. Dzięki działalności deweloperskiej, nowym produktom w segmencie przemysłowym oraz dalszemu rozwojowi sieci Focus Hotels, oczekujemy wzrostu znorm. EBITDA o 83% i 31% w latach 2015-2016 do PLN 17.9mln i PLN 23.5mln. Wyceniamy EV segmentu najmu aktywów Immobile na PLN 59.8mln oraz EV pozostałej działalności na PLN 217mln według metody DCF i PLN 227mln według metody porównawczej. Wyznaczamy 12-miesięczną cenę docelową dla Immobile na poziomie PLN 2.7/akcję.Po udanej restrukturyzacji w segmencie przemysłowym (66% wzrost sprzedaży w 2014 r.), oczekujemy wzrostu przychodów, na bazie oczekiwanej poprawy sprzedaży projektów maszynowych oraz produktów własnych, w tym od 2016 parkingów automatycznych. Jednakże największym motorem wzrostu przychodów grupy będzie segment deweloperski, tj. projekt mieszkaniowy Platanowy Park w Bydgoszczy (na terenach Makrum). Projekt ten zakłada oddanie 1,246 mieszkań w ciągu 6-7 lat. W latach 2015-2016 przy założeniu przekazań mieszkań na poziomie 102 oraz 127, prognozujemy przychody z działalności deweloperskiej Immobile odpowiednio w wysokości PLN 25.6mln i PLN 38.1mln. W segmencie hotelowym celem strategicznym spółki jest osiągnięcie skali 3,000 pokoi do 2020 r. W latach 2015-2016 oczekujemy otwarć dwóch nowych hoteli, które zwiększą łączną liczbę pokoi sieci Focus do 757 (vs. 535 na koniec 2014 r.).Prognozujemy CAGR przychodów w wysokości 33% oraz CAGR znorm. EBITDA 55% w latach 2014-2016. W latach 2015-2016 oczekujemy sprzedaży na poziomie PLN 129.3mln i PLN 159.6mln oraz zysku brutto ze sprzedaży na poziomie PLN 27.0mln (marża 20.9%) i PLN 33.8mln (marża 21.2%). Prognozujemy znorm. EBITDA w wysokości PLN 17.9mln w 2015p oraz PLN 23.5mln w 2016. Przy kosztach finansowych netto na poziomie PLN 3.6mln oraz PLN 3.8mln prognozujemy znorm. zysk netto w latach 2015 2016 na poziomie PLN 6.7mln oraz PLN 10.9mln. Nasze prognozy implikują istotną poprawę bilansu spółki i spadek długu netto z PLN 75.9mln na koniec 2014 r. (dług netto/znorm. EBITDA 7.8x) do PLN 60.2mln na koniec 2015 (dług netto/znorm. EBITDA 3.4x)..- Cieszy nas, że analitycy dostrzegli potencjał rozwoju w naszej spółce. Planujemy spełnienie prognoz, a nawet ich przekroczenie. – mówi Piotr Kulessa, Specjalista ds. Rynku Kapitałowego Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Skokowy przyrost przychodów Grupy z inwestycji deweloperskich, których rozwój będzie dla spółki kluczowy w najbliższych latach oraz jednoczesny rozwój pozostałych sektorów, umożliwi nam długotrwałe utrzymanie dobrego trendu. Na pewno też w dalszym ciągu będziemy poprawiali komunikację z rynkiem i zwiększali naszą rozpoznawalność, więc choćby z tego tytułu liczymy na dalszą poprawę naszej wyceny..