UWAGA - zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GK IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

UWAGA - zmiana terminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GK IMMOBILE
Data publikacji: 06.06.2016

Szanowni Akcjonariusze Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., pragniemy poinformować o zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. Odbędzie się ono w Hotelu Holiday Inn przy ul. Grodzkiej 36 w Bydgoszczy,

w dniu 29.06.2016, o godz. 11:00.Poprzez zmianę terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zmianie ulegają również terminy na podejmowanie przez akcjonariuszy czynności celem realizacji praw opisanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA. W związku z tym, termin rejestracji na WZA została przesunięta o tydzień i upływa dnia 13.06.2016. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących rejestracji, serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Poza powyższymi modyfikacjami uwzględniającymi zmianę daty, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał pozostają bez zmian.Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią tych dokumentów:Ogloszenie o zwolaniu ZWZProjekty uchwał