Więcej gości w hotelach - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Więcej gości w hotelach
Data publikacji: 05.10.2012

Liczba turystów nocujących w Polsce (zarówno Polaków, jak i turystów zagranicznych), wzrosła w I półroczu o 3,6 proc. rdr do 10,2 mln osób - podał GUS."Wyniki badania wykorzystania bazy noclegowej w pierwszym półroczu 2012 r. wskazują, że z obiektów noclegowych skorzystało 10,2 mln turystów, w tym 21,5 proc. turystów zagranicznych. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. odnotowano wzrost liczby turystów o 3,6 proc., w tym turystów zagranicznych o 14,3 proc." - napisano w komunikacie GUS.Liczba osób nocujących w obiektach hotelowych wzrosła o 4 proc. do 7,47 mln, zaś w pozostałych obiektach spadła o 8,7 proc. do 2,77 mln."W pierwszej połowie 2012 roku udzielono 26,1 mln noclegów w turystycznych obiektach noclegowych, w tym ponad 5,2 mln turystom zagranicznym" - dodano. źr. PAP