Wstępny wynik PJP Makrum. Zysk brutto wyniósł 23 mln zł - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wstępny wynik PJP Makrum. Zysk brutto wyniósł 23 mln zł
Data publikacji: 05.03.2024

Zarząd PJP Makrum S.A. podjął decyzję o publikacji wstępnych wyników finansowych za rok 2023.
W spółce zakończył się wewnętrzny proces rozliczania skonsolidowanego wyniku finansowego. Przychody ze sprzedaży wyniosły 427 mln zł. EBIT (zysk operacyjny, czyli zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) 22,3 mln zł a zysk brutto 23,7 mln zł.
 Spółka podała w komunikacie, że wyższe od średniej za pierwsze trzy kwartały 2023 roku skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A. pozwoliły Grupie na zwiększenie poziomu rentowności na poziomie EBIT do ca 5,2%. EBIT wygenerowany w całym 2023 roku był wyższy od EBIT po 3 kwartałach o 8,4 mln PLN. Podobnie ma się z zyskiem przed opodatkowaniem.
 
Dane zostały przygotowane na podstawie posiadanych, na moment publikacji niniejszych wstępnych wyników finansowych. Nie obejmują efektu ewentualnych rozstrzygnięć prowadzonych rozmów w sprawie finalnego rozliczenia (waloryzacji) niektórych kontraktów. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy Kapitałowej PJP MAKRUM S.A., który zostanie opublikowany w 29.03.2024 roku.