Wybór oferty Atremu przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wybór oferty Atremu przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
Data publikacji: 02.05.2023

Atrem S.A. poinformowała w raporcie bieżącym o wyborze jej oferty przez Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie, w zadaniu polegającym na robotach budowlanych w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.
28 kwietnia Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie poinformował Atrem o wyborze oferty spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na budowie budynku garażowego dla potrzeb KTO Rosomak w kompleksie przy ul. Żołnierza 37 w Stargardzie.

Wynagrodzenie za to zadanie ujęte w ofercie wynosi 16 237 395,20 zł netto, tj. 19 971 996,10 zł brutto. O szczegółach realizacji tego kontraktu Atrem poinformuje kolejnym raportem, po zawarciu właściwej umowy z podmiotem zamawiającym.