Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Wyniki finansowe za III kwartał 2016 r.
Data publikacji: 14.11.2016

W poniedziałek, 14 listopada 2016 r., Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. dokonała publikacji Raportu Finansowego za III kwartał 2016 roku. O omówienie wypracowanych wyników poprosiliśmy Piotra Fortunę, Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu Spółki.

W trzecim kwartale 2016 roku GK IMMOBILE osiągnęła przychody w wysokości niespełna 26 milionów PLN i zysk z działalności operacyjnej na poziomie 3,5 miliona PLN. Zysk netto w trzecim kwartale wyniósł 1,4 miliona PLN.Zgodnie z oczekiwaniami wysokie przychody i wynik operacyjny osiągnął segment hotelarski – przychody ponad 11 milionów złotych i wynik segmentu 3,7 miliona PLN.Narastająco w okresie od 01 stycznia do 30 września br. Grupa wypracowała przychody w wysokości ponad 72 milionów PLN, czyli o 11,6 % więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku. Największy udział w przychodach Grupy miał segment hotelarski – 36%, przemysł – 29% i przychody z developingu 19%.Zysk na działalności operacyjnej, narastająco po trzech kwartałach wyniósł 5,7 milionów PLN, na co złożyły się przede wszystkim dobre wyniki hotelarstwa, developingu i najmu aktywów.Wypracowany w trzecim kwartale zysk netto pozwolił na ograniczenie straty narastająco po trzech kwartałach bieżącego roku do około 0,3 miliona złotych.Przeprowadzone wezwanie na sprzedaż akcji PROJPRZEM S.A. pozwoliło na przekroczenie progu 33 % głosów na walnym zgromadzeniu tej Spółki. Na dzień dzisiejszy nasza Grupa posiada nieomal 50 % w kapitale zakładowym PROJPRZEM S.A. i można przypuszczać, iż po najbliższym walnym Spółki, wpływ GK IMMOBILE S.A. będzie adekwatny do stanu posiadanych akcji.

Aby uzyskać kompleksową wiedzę na temat wyników Grupy Kapitałowej IMMOBILE za 1Q2016, zapraszamy do zapoznania się z dokumentami raportu na stronie internetowej spółki.