Założenia Strategii Grupy Kapitałowej IMMOBILE na lata 2018-2022 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Założenia Strategii Grupy Kapitałowej IMMOBILE na lata 2018-2022
Data publikacji: 01.12.2017

27 listopada 2017 roku, Grupa Kapitałowa IMMOBILE dokonała publikacji dokumentu strategii na lata 2018-2022. Jej głównym celem jest maksymalizacja zysku dla Akcjonariuszy spółki, którą Grupa osiągnąć chce głównie przez reorganizację (uproszczenie) swojej struktury, wprowadzenie kolejnych spółek Grupy na GPW oraz dalszą akwizycję nowych podmiotów.Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją strategii:Strategię podzielono na trzy części, które różnicuje horyzont czasowy realizacji celów. Wyróżniono cele krótkoterminowe do zrealizowania w roku 2018; cele średnioterminowe na okres od 2018 do 2020 roku oraz cele długoterminowe do zrealizowania do 2022 roku.Głównym celem postawionym do realizacji w nadchodzącym roku, jest dla Grupy Kapitałowej IMMOBILE uporządkowanie swojej struktury. W chwili obecnej spółka wykazuje siedem segmentów operacyjnych. Mniejsza ilość podmiotów i uproszczenie podstaw Grupy poprzez wyodrębnienie trzech głównych segmentów działalności (przemysł, hotelarstwo i deweloperka), ułatwią wycenę i poznanie biznesu spółki. Ponadto w krótkim terminie Grupa celuje we wzrost sprzedaży swoich marek przemysłowych; dwa nowe otwarcia w segmencie hotelarskim oraz komercjalizację inwestycji IMMOBILE K3 i rozpoczęcie drugiej dużej inwestycji mieszkaniowej w segmencie deweloperskim.Celem operacyjnym spółki do 2020 r. jest przygotowanie kolejnych swoich spółek do debiutów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Docelowo notowanymi mają być spółki-liderzy trzech głównych segmentów. Lider w działalności przemysłowej tj. spółka PROJPRZEM MAKRUM S.A. jest notowana już od roku 1999. Wkrótce dołączyć ma do niej spółka Focus Hotels, a w dalszej perspektywie lider segmentu deweloperskiego - spółka CDI Konsultanci Budowlani. Dodatkowo dla segmentu przemysłowego i hotelarskiego za cel postawiono ekspansję geograficzną- w przemyśle ukierunkowane na rynek europejski, a w hotelarstwie w pierwszej kolejności na Rumunię, gdzie otwarto pierwsze biuro operatora zagranicznego sieci oraz na Węgrzech i Słowacji. Spółka deweloperska zaś, chce do roku 2020 zostać liderem rynku bydgoskiego, na którym aktualnie realizuje największy projekt deweloperski w regionie. W strategii ujęła również dwa kolejne projekty w Bydgoszczy będące w przygotowaniu.W ujęciu długoterminowym strategia przewiduje dla segmentu przemysłowego poszerzanie swojego portfolio poprzez akwizycje, dla segmentu hotelarskiego dojście do 2000 pokoi w sieci Focus, a dla dewelopingu rozpoczęcie projektów w innych miastach.Do 2022 roku, Grupa Kapitałowa IMMOBILE zakłada akwizycje nowych podmiotów. Spółka jest doświadczona w takich działaniach - wywodząc się ze spółki przemysłowej Makrum, zdywersyfikowała działalność poprzez akwizycje spółek nieruchomościowych i hotelowych, a w roku 2016 dokonała przejęcia notowanej na GPW spółki PROJPRZEM S.A. Efekty trwającej od tego czasu reorganizacji Projprzemu unaoczniają pozytywne wyniki wypracowywane w kolejnych okresach bieżącego roku. Z podobnym sukcesem Grupa Kapitałowa IMMOBILE chciałaby kontynuować swój rozwój poprzez akwizycje.