Znamy szacunkowy wynik Atremu. Przychody przekładają się na zysk - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Znamy szacunkowy wynik Atremu. Przychody przekładają się na zysk
Data publikacji: 19.02.2024

Kontrolowana przez Grupę Kapitałową Immobile spółka Atrem S.A. podała szacunkowe wyniki. Przychody ze sprzedaży w 2023 roku wyniosły 142,4 mln zł, a zysk brutto 8,7 mln zł. 
Atrem poinformował, że zakończył wewnętrzny proces rozliczania wyniku finansowego za 2023 rok. Dane mogą się zmienić m.in. z powodu rewaloryzacji kontraktów lub w wyniki audytu. Wstępne wyniki to przychody ze sprzedaży w wysokości 142,4 mln zł, EBIT 8,7 mln zł i zysk brutto 7,8 mln zł.
 Osiągnięte w IV kwartale 2023 roku przychody spółki były o 60% wyższe od średniej wysokości przychodów z pierwszych trzech kwartałów 2023 roku. Przy zachowaniu w czwartym kwartale nieomal liniowego wzrostu kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży, Atrem osiągnął znaczący wzrost rentowności na poziomie EBIT. W konsekwencji szacowana rentowność na poziomie EBIT osiągnęła w całym 2023 roku 6,2%. Wyniki czwartego kwartału to efekt rozpoczęcia fazy realizacji kilku znaczących kwotowo kontraktów zawartych przez ATREM S.A. w poprzednich okresach.
 
O tym, że wzrost przychodów zacznie przekładać się na zyski, Grupa Kapitałowa Immobile informowała na kanale YouTube. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie rocznym spółki, który zostanie opublikowany w dniu 22.03.2024 roku.
 
Warto przypomnieć, że w zeszłym tygodniu spółka podała dwie pozytywne informacje. Atrem S.A. zawarł aneks do umowy z Porr S.A. podnoszący wynagrodzenie o 4,7 mln zł. Dzień później, tj. 15 lutego, spółka podpisała umowę z Wojskowym Zarządem Infrastruktury w Poznaniu na wykonanie robót budowlanych na zadaniu 55148 „Modernizacja zasilania kompleksu w energię elektryczną, cieplną i wodę K-2725 CSW Ląd Poznań".  Wynagrodzenie Konsorcjum (liderem jest Atrem, a partnerem HYDRO-GAZ Swarzędz) wynosi 61,2 mln zł brutto. Wartość prac Atremu to 44,3 mln zł brutto.