Akcje Atremu wycenione po 16-17,50 zł. Nowy raport BM Santander - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Akcje Atremu wycenione po 16-17,50 zł. Nowy raport BM Santander
Data publikacji: 03.07.2024

Biuro Maklerskie Santander opublikowało raport z wyceną spółki Atrem. Analitycy podkreślają rekordowy portfel zamówień, wysoką dywidendę i świetne perspektywy rynkowe.
Wyniki w I kwartale tego roku oceniono jako „solidne”. - Sprzedaż wzrosła o 69% r/r, marża brutto na sprzedaży wzrosła do 17,6% z 9,2% w 1 kw. 23, a zysk netto wzrósł r/r do 1,8 mln zł ze straty na poziomie 1,7 mln zł w 1 kw. 23. Co więcej, CF operacyjny wzrósł r/r do 9,3 mln zł z 7,6 mln zł – wymieniają analitycy.
 Przypomniano o dywidendzie w wysokości 0,49 zł na akcję i portfel zamówień na koniec 2023 r. bliski rekordowego poziomu (449,3 mln zł). - Nadal uważamy, że realizacja flagowych kontraktów przebiega zgodnie z harmonogramami, co może potencjalnie zwiększyć strumień przychodów i zysków w nadchodzących kwartałach – pisze DM Santander. 
 
- Uważamy, że realizacja flagowych kontraktów Atremu, w tym kontraktu podpisanego z PKN o wartości ponad 250 mln zł, przebiega zgodnie z harmonogramami, co może potencjalnie zwiększyć strumień przychodów i zysków w kolejnych kwartałach - czytamy.  Wśród czynników wpływających na spółkę wymieniono konieczność modernizacji i rozbudowy sieci energetycznej w Polsce, wzrost zużycia energii elektrycznej, spowolnienie tempa wzrostu cen materiałów budowlanych, transformację energetyczną polskiej gospodarki, Krajowy Plan Odbudowy oraz plany spółki wejścia w rynek biometanu. Czynniki ryzyka to ewentualny znaczący wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów energii, cyklicznie niski poziom inwestycji oraz spór z Portem Lotniczym Ławica w Poznaniu.
 
BM Santander wycenił Atrem dwiema metodami: DCF i porównawczą. - W wycenie DCF na poziomie 16 zł na akcję uwzględniliśmy wartość aktywa nieoperacyjnego -budynku biurowego - będącego źródłem przychodów z najmu, na poziomie ok. 1,44 zł na akcję. Wycena porównawcza implikuje wycenę 17,5 zł na akcję. Nie przypisujemy żadnych wag do zastosowanych metod, ale prezentujemy wycenę w przedziale od 16,0 zł do 17,5 zł na akcję – czytamy w raporcie.