Tak było na Walnym Immobile. Wideo z WZA GKI 2024 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Tak było na Walnym Immobile. Wideo z WZA GKI 2024
Data publikacji: 27.06.2024

Ponad 110 zarejestrowanych akcjonariuszy, członkowie zarządów spółek zależnych, zaproszeni goście oraz giełdowy blogerzy uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej Immobile. Po części formalnej odbyła się sesja pytań i odpowiedzi z zarządem oraz targi spółek. Bydgoskie Walne to prawdziwe święto polskiego rynku kapitałowego i jedno z największych tego typu wydarzeń na polskim rynku.