Atrem poprawi stan zasilania miasta Poznań - wybór oferty przez Enea Operator - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem poprawi stan zasilania miasta Poznań - wybór oferty przez Enea Operator
Data publikacji: 21.09.2022

Atrem S.A. podzieliła się z rynkiem pozytywnymi informacjami ze spółki, informując, że jej oferta wybrana została przez Enea Operator Sp. z o.o. w postępowaniu związanym z inwestycją poprawiającą zasilanie miasta Poznania.
Atrem w raporcie bieżącym powiadomił rynek o wyborze jej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zadanie pod nazwą „Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań”.
 Wynagrodzenie Atremu ujęte w ofercie wynosi 42.113.821,14 zł netto, tj. 51.800.000,00 zł brutto. Spółka zgodnie z procedurą, oczekuję teraz na zawarcie umowy o przedmiotowe zadanie, która określi szczegółowy zakres prac i obowiązków spółki.Notowany na GPW od 2008 roku Atrem wyróżnia w swojej działalności dwa główne sektory: automatykę oraz elektroenergetykę, w ramach której z powodzeniem realizuje kontrakty w zakresie OZE i gazownictwa. Już dawno akcentowano rolę tej spółki także w nadchodzącej transformacji energetycznej oraz uniezależnieniu kraju od rosyjskich surowców. Kwestie te, w kontekście bieżących wydarzeń gospodarczych, są priorytetowe i mocno akcentowane przez rządzących, a zarówno energetyka, jak i gazownictwo są sektorami, z których spółka się wywodzi. ‘Atrem będzie w tych wyzwaniach chętnie uczestniczyć’ – deklarował prezes spółki, Andrzej Goławski.
 
Prezes Atremu pytany niedawno o skalę zapotrzebowania na rozwój sieci przesyłowych odpowiadał, że zainteresowanie rośnie skokowo w związku z ekspansją OZE i koniecznością gruntownej modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu.