Atrem S.A. kolejną przemysłową spółką zależną Grupy Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem S.A. kolejną przemysłową spółką zależną Grupy Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 10.05.2019

Grupa Kapitałowa IMMOBILE oficjalnie zakończyła proces akwizycji przemysłowej spółki Atrem S.A. W wyniku transakcji nabycia akcji uprawniających do 66% głosów na WZA Atremu, stał się on spółką zależną GK IMMOBILE. Akwizycja ta wzmocni segment budownictwa przemysłowego Grupy.9 maja Grupa Kapitałowa IMMOBILE formalnie stała się właścicielem 6.091.852 akcji Atremu – w tym 4.655.600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1.436.252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na Walnym Zgromadzenia Spółki. W związku z powyższym doszło do powstania stosunku dominacji pomiędzy spółką Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jako spółką dominującą, a ATREM S.A. jako spółką zależną.Zapisy na sprzedaż akcji Atrem S.A. trwały do 15 marca do 29 kwietnia 2019 roku. Grupa Kapitałowa IMMOBILE zaoferowała 2,07 zł za jedną akcję na okaziciela i 3,95 zł za jedną akcję imienną, podwyższając w międzyczasie cenę akcji na okaziciela do 2,32 zł.Jest to kolejne przejęcie przemysłowej spółki giełdowej przez Grupę Kapitałową IMMOBILE, która posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, developingu oraz budownictwie przemysłowym. W listopadzie 2016 roku z sukcesem zakończyła akwizycję PROJPRZEM S.A. Spółka po konsolidacji z sektorem przemysłowym GK IMMOBILE, funkcjonuje jako PROJPRZEM MAKRUM. W wyniku skutecznej restrukturyzacji systematycznie poprawia wyniki, a od momentu przejęcia jej akcje podrożały o ponad 130%. Zarząd deklaruje realizowanie strategii rozwoju spółki poprzez kolejne przejęcia."Widzimy wartościowe synergie pomiędzy naszą bieżącą działalnością, a potencjałem spółki Atrem. Chcielibyśmy, aby ta akwizycja powtórzyła sukces Projprzem Makrum i przyczyniła się do rozwoju naszej działalności w segmencie budownictwa specjalistycznego" - powiedział prezes GK IMMOBILE Rafał Jerzy.

Grupa Atrem działa w branży inżynieryjnej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych.