Atrem: spadek przychodów w I półroczu wynika z harmonogramu realizacji kontraktów - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem: spadek przychodów w I półroczu wynika z harmonogramu realizacji kontraktów
Data publikacji: 01.09.2023

Atrem S.A., realizująca zadania w takich segmentach jak automatyka i elektroenergetyka, opublikowała wyniki za I półrocze 2023 roku. Pomimo spadku przychodów w tym okresie, w całym 2023 roku spółka oczekuje przychodów przewyższających ubiegłoroczne.
Przychody za pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku wyniosły 50,9 mln PLN. Wobec analogicznego okresu w 2022 roku oznacza to spadek przychodu o 21,3%. W segmencie elektroenergetyki odnotowano spadek o 9,8 mln PLN, tj. 24,7%; w segmencie automatyki o 4 mln PLN, tj. 16%.  Spadek poziomu przychodów wynika z harmonogramów i charakteru realizowanych projektów. Część z nich jest realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj. Te projekty w I półroczu 2023 były w fazie projektowania (GPZ Barlinek, RS Miały), bądź przygotowania do realizacji (GPZ Chociwel, GPZ Garbary, GPZ Czarna Białostocka), co charakteryzuje się mniejszą wartością sprzedaży w początkowej fazie. W analogicznym okresie 2022 większość projektów w tym segmencie była już w fazie budowy.
 
„Na dzień publikacji sprawozdania kwota pozostałą do realizacji z wszystkich podpisanych przez spółkę umów wynosi 449,4 mln PLN. Pomimo niższych przychodów w I półroczu, spodziewane przychody w obrębie całego roku będą wyższe niż w okresie porównawczym” – mówi prezes Atremu, Andrzej Goławski.
 
Spółka wygenerowała w I półroczu 2023 roku zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,6 mln PLN, wobec 2,2 mln PLN w analogicznym okresie 2022 roku. Zysk brutto wyniósł 0,03 mln PLN, wobec zysku brutto 1,5 mln PLN na koniec I półrocza 2022 roku; zysk netto zaś 0,02 mln PLN, względem 1,2 mln PLN za ten sam okres 2022 roku.
 
Celem jaki stawiany jest przez zarząd wszystkim ośrodkom zysku w Spółce jest trwała poprawa rentowności na realizowanych kontraktach oraz istotna poprawa pozycji finansowej kontraktów.
 
Zarząd analizuje na bieżąco sytuację geopolityczną oraz jej wpływ na ceny materiałów oraz kosztów niezbędnych do poniesienia w celu realizacji zawartych umów. Znaczna cześć materiałów i kosztów została zabezpieczona zwartymi umowami z dostawcami, gwarantującymi ich dostępność oraz cenę. Dodatkowo, zgodnie z przyjętymi procedurami wewnętrznymi, przegląd budżetów odbywa się regularnie, nie rzadziej niż raz w miesiącu, a raz na kwartał przeprowadzane są pogłębione analizy dotyczące aktualizacji budżetowych, terminowości realizowanych kontraktów oraz ocena ryzyk otrzymania ewentualnych kar” – tłumaczy Andrzej Goławski.