Czym jest GPZ? Główny Punkt Zasilający i jego rola w transformacji energetycznej Polski - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Czym jest GPZ? Główny Punkt Zasilający i jego rola w transformacji energetycznej Polski
Data publikacji: 09.08.2022

Czym jest GPZ? Jakie elementy tworzą Główny Punkt Zasilający i jaką rolę pełni w procesie wytwarzania energii? Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną stawia przed Operatorami Sieci Dystrybucyjnych konieczność gruntownej rozbudowy i modernizacji polskiego systemu dystrybucji i przesyłu. Bieżąca sytuacja gospodarcza przyśpiesza te kwestie, stąd akcentuje się potencjał Atremu w nadchodzącej transformacji energetycznej Polski.
Budowa, przebudowa, modernizacja i rozbudowa Głównych Punktów Zasilających (w skrócie GPZ) to najczęściej wykonywane przez Atrem prace na rzecz Operatorów Sieci Dystrybucyjnych. 

Synergia pionu energetyki z pionem automatyki, pozwala nam osiągać najwyższy poziom i kompleksowość świadczonych usług. Atrem to jedna z niewielu firm, posiadających referencje w tym zakresie oraz wieloletnie doświadczenie w budowie głównych punktów zasilających zarówno od podstaw (tak, jak na prezentowanym widoku ukończonej stacji w Skwierzynie), jak również w modernizacjach (co prezentuje obraz stacji Międzyrzecz w trakcie przebudowy). 

Czym jest GPZ? To węzeł w sieci elektroenergetycznej, którego podstawową funkcją jest zapewnienie dostaw i koordynacja przepływu energii elektrycznej w określonym obszarze. 

Dynamiczny rozwój OZE oraz rosnąca ilość ich źródeł i producentów powodują, że coraz częściej funkcja stacji GPZ w systemie energetycznym jest rozszerzona o zakres odbiorczy. Energia wytwarzana w danym regionie jest przekierowywana do odbiorców zasilanych w tym obszarze, a niewykorzystane nadwyżki są przekazywane do innych części sieci elektroenergetycznej. Możliwe jest to dzięki licznym połączeniom między elektrowniami, stacjami elektroenergetycznymi i różnymi grupami odbiorców energii. Im sieć jest bardziej rozbudowana, tym system jest bezpieczniejszy i stabilniejszy w procesie dostawy prądu odbiorcom. Rozwój OZE wywołuje również konieczność rozwiązania problemu magazynowania energii – tutaj również mamy szanse wykorzystać nasze kompetencje, lokalizując magazyny energii w ramach budowanych przez nas GPZ. 

Inwestorem prezentowanych na video obiektów jest Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wlkp.