Grupa Kapitałowa IMMOBILE prezentuje szacunkowe przychody I półrocza 2022 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE prezentuje szacunkowe przychody I półrocza 2022
Data publikacji: 14.07.2022

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. poinformowała w bieżącym raporcie o podjęciu uchwały w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości skonsolidowanych przychodów za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. To pierwsza tego typu publikacja tej spółki.
Decyzję o ujawnieniu szacunkowych przychodów ze sprzedaży od klientów zewnętrznych swojej Grupy Kapitałowej, jeszcze przed publikacją sprawozdania finansowego za I półrocze bieżącego roku, zarząd motywuje transparentnie prowadzoną polityką informacyjną spółki i chęcią umożliwienia rynkowi swojej bieżącej analizy sytuacji finansowej. 'Transparentna komunikacja spółki to także ułatwienie oceny jej bieżącej sytuacji naszym akcjonariuszom. Chcemy dać im częstszy i szybszy dostęp do informacji niż tylko ten wymagany od nas jako emitenta publikacją raportów okresowych' - mówi prezes zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE, Rafał Jerzy.  Zgodnie z opublikowanymi danymi, spółka prawie podwoiła swoje skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I półroczu 2022 r - z 226,56 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, do 445,06 mln zł obecnie. Wzrost sprzedaży odnotowano we wszystkich segmentach operacyjnych Grupy. W hotelarstwie sprzedaż wzrosła o 285%, do poziomu 55,19 mln; w budownictwie przemysłowym o 227%, do poziomu 135,45 mln, w przemyśle o 52%, do poziomu 123,3 mln; w automatyce i elektroenergetyce o 69%, do poziomu 65,45 mln, w segmencie odzieżowym o 56%, do poziomu 36,47 mln; w developingu i konsultingu budowlanym o 6%, do poziomu 27,37 mln, a w najmie aktywów o 11%, do kwoty 1,84 mln zł. Wraz z Grupą Kapitałową IMMOBILE, decyzję o publikacji szacunkowych wyników ze sprzedaży podjęły jej spółki zależne: działająca w przemyśle PJP Makrum S.A. oraz reprezentująca sektor automatyki i elektroenergetyki Atrem S.A.