Atrem S.A. z szacunkowymi wynikami za I półrocze - spodziewany wzrost przychodów - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Atrem S.A. z szacunkowymi wynikami za I półrocze - spodziewany wzrost przychodów
Data publikacji: 14.07.2022

Atrem S.A., motywując decyzję ułatwieniem bieżącej oceny sytuacji swojej spółki przez rynek, opublikował szacunkowe przychody ze sprzedaży spółki za I półrocze bieżącego roku. Są one ponad 69% wyższe niż przychody opublikowane po analogicznym okresie minionego roku.
Atrem podjął uchwałę w sprawie przekazywania do publicznej wiadomości szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. W raporcie bieżącym podano, że na podstawie danych z systemów rachunkowych, danych zarządczych oraz szacunków rozliczenia przychodów z tytułu umów (przychody z kontraktów rozliczanych w miarę upływu czasu), szacuje się, że przychody spółki w tym okresie mogą wynieść 65,5 mln zł. Oznaczałoby to 69% wzrost względem I półrocza 2021 roku, kiedy Atrem wypracował 38,7 mln przychodów. Atrem, działający w segmencie automatyki i elektroenergetyki, w raportowanym okresie finalizował jedną z bardziej medialnych inwestycji. Spółka stała na czele konsorcjum realizującego Tłocznię Odolanów, jeden z elementów gazociągu Baltic Pipe. Współpracowała także w jego realizacji na odcinkach w miejscowościach Ciecierzyce, Lwówek i Przytoczna. W ostatnich miesiącach coraz częściej wskazuję się też na kompetencje jakimi wykazać się może ta spółka w uniezależnieniu energetycznym od Rosji. "Widzimy zwiększone zainteresowanie projektami związanymi z transformacją energetyczną Polski. Mamy w tym zakresie unikalne kompetencje i duże doświadczenie, więc pozostajemy otwarci na realizacje tego typu projektów w nadchodzącym okresie" - mówi Andrzej Goławski, prezes zarządu Atrem S.A. Wraz z Atremem, decyzję o publikacji szacunkowych wyników ze sprzedaży, podjęła jej spółka nadrzędna - Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.