Dywersyfikacja sposobem na nową rzeczywistość gospodarczą – Grupa IMMOBILE publikuje wyniki roczne - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dywersyfikacja sposobem na nową rzeczywistość gospodarczą – Grupa IMMOBILE publikuje wyniki roczne
Data publikacji: 04.05.2021

Przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w 2020 roku wyniosły 532,4 mln PLN, czyli o 27% więcej niż w roku 2019. Spółka wypracowała 36,3 mln PLN zysku EBITDA (+32%) oraz 15,3 mln zysku operacyjnego (+46% r/r). Do poprawy tych wskaźników najbardziej przyczyniły się segmenty deweloperski oraz budownictwa przemysłowego. Dzięki ich dobrej kondycji, niezależna od spółki, dotkliwa sytuacja sektora hotelarskiego nie zdeterminowała wyników Grupy.

Na wynoszący 113,5 miliona złotych wzrost przychodów Grupy, wpływ miało głównie zwiększenie sprzedaży w segmencie budownictwa przemysłowego oraz dewelopingu. Wzrost przychodów wypracował także segment automatyki i elektroenergetyki. Negatywnie na wyniki wpłynął sektor hotelarski, który w związku z decyzjami administracyjnymi powiązanymi z pandemią, zdecydowanie przerwał trend wzrostowy w którym pozostawał od kilku lat.„Pierwszy raz w historii spotykamy się z sytuacją kiedy przestaliśmy mieć realny wpływ na prowadzony przez nas biznes. Rząd przejął stery nad wybranymi sektorami rynku, ograniczając wolną działalność i generując dotkliwe straty” - powiedział prezes zarządu GK IMMOBILE, Rafał Jerzy.„Historycznie to sektor hotelarski generował pewną gotówkę na kolejne inwestycje Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Obecnie przekonujemy się o słuszności naszych decyzji dotyczących reaktywacji sektora budownictwa przemysłowego oraz akwizycji Atremu, a nasi akcjonariusze widzą, że dywersyfikacja działalności Grupy pozwala nam pozostać stabilną spółką w tej trudnej rzeczywistości gospodarczej” – dodaje prezes.Grupa po raz pierwszy zaprezentowała całoroczne wyniki segmentu automatyki i elektroenergetyki, o który wzbogaciła się w 2019 roku, po przejęciu spółki Atrem. Wygenerował on 22,5% wzrost przychodów, do poziomu 90,6 mln zł. Mimo niewielkiej straty operacyjnej na poziomie 0,2 mln, udało się poprawić rentowność tej działalności.

Największy udział w strukturze przychodów Grupy miało budownictwo przemysłowe, które wypracowało rekordowy wynik i wniosło do całkowitej wartości sprzedaży 184,8 mln (wzrost 97% r/r).Pierwszy raz od dawna wzrostem nie może pochwalić się segment hotelarski Grupy IMMOBILE. Na działalności tej wygenerowano 30,8 mln przychodu – ponad dwukrotnie mniej niż w zeszłym roku. Spadek ten wywołało rozwijające się od początku marca zagrożenie i wprowadzenie szeregu obostrzeń przez rząd na terenie kraju w szczególności takich jak: administracyjny zakaz przemieszczania się, decyzja o odwołaniu imprez masowych, zawieszenie zajęć na uczelniach oraz w szkołach, zamknięcie granic, a także finalne zamknięcie hoteli.„Dzięki nielogicznej polityce obostrzeń zamknęliśmy rok z 10 mln straty zamiast zysku. Mimo tego, sieć nie zatrzymuje się w rozwoju. W kwietniu podpisaliśmy umowę dzierżawy hotelu w Elblągu, który pod brandem Focus otworzy się już w maju. 2021 rok będzie rokiem w którym otworzymy najwięcej nowych obiektów. Z niecierpliwością czekamy na uwolnienie działalności hoteli i odbicie tego rynku” – deklaruje prezes Jerzy.

12,5-krotny wzrost przychodów (do 66,4 mln) i pozytywny wynik (7,8 mln) odnotowano w sektorze dewelopingu. Miało na to wpływ zakończenie II etapu Osiedla Platanowy Park oraz I etapu Osiedla Uniwersyteckiego.„Kolejne etapy naszych inwestycji deweloperskich odnoszą duże sukcesy sprzedażowe. Wpływ epidemii na prowadzone aktualnie etapy mieszkaniowe jest na dzień dzisiejszy praktycznie niezauważalny. Działamy głównie na własnych gruntach i możemy elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe.” – mówi Rafał Jerzy.W roku 2021 spółka ogłosiła rozpoczęcie trzeciej etapowanej inwestycji – osiedla Rabatki na bydgoskim Okolu. Prace nad pierwszymi budynkami już trwają.

Działalność Grupy w segmencie przemysłowym w roku 2020 przyniosła 157,6 mln zł przychodu – o niecałe 19 mln mniej niż w roku poprzednim.„W segmencie tym obserwujemy dość ograniczony negatywny wpływ epidemii koronawirusa na przemysł. Produkcja, przy oczywistych obostrzeniach sanitarnych i organizacyjnych prowadzona jest w sposób ciągły. Zakończyliśmy rozbudowę zakładu produkcyjnego, co w kolejnych okresach powinno zwiększyć konkurencyjność naszych produktów przemysłowych” – podsumowuje Rafał Jerzy.Grupa Kapitałowa IMMOBILE w trudnej sytuacji gospodarczej aktywnie korzysta z synergii jakie przynosi struktura konglomeratu. W kwietniu sfinalizowała kolejne przejęcie – do Grupy dołączyły spółki związane z marką odzieżową QUIOSQUE . Na przedłużające się zamknięcie hoteli i sklepów w galeriach błyskawicznie zareagowała, otwierając sklepy sieci QUIOSQUE… w hotelach Focus.