Dywersyfikacja sposobem na nową rzeczywistość gospodarczą – Grupa IMMOBILE publikuje wyniki za I półrocze - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Dywersyfikacja sposobem na nową rzeczywistość gospodarczą – Grupa IMMOBILE publikuje wyniki za I półrocze
Data publikacji: 01.10.2020

Przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 229,5 mln PLN, czyli o 33,2% więcej niż w analogicznym okresie minionego roku. Spółka wypracowała 12,7 mln PLN zysku EBITDA oraz 2,4 mln zysku operacyjnego.„Stawiamy sobie ambitne cele przychodowe i sięgamy po nie nawet w trudnej rzeczywistości gospodarczej. Dywersyfikacja działalności Grupy na kilka segmentów pozwala nam bezpiecznie się rozwijać” – powiedział po publikacji prezes zarządu GK IMMOBILE, Rafał Jerzy.

Na wynoszący nieomal 74 miliony złotych wzrost przychodów Grupy, wpływ miało głównie zwiększenie sprzedaży krajowej, głównie w wyniku zwyżki w segmencie budownictwa przemysłowego oraz przejęcia Atrem S.A.

Atrem który znalazł się w szeregach Grupy w minionym roku, wzbogacił ją o segment automatyki i elektroenergetyki, generując w I półroczu 38,6 mln przychodu – dwukrotnie więcej niż w I półroczu minionego roku. Działalność ta stanowi aktualnie 17% przychodów Grupy. Największy udział w strukturze przychodów ma budownictwo przemysłowe (42%), które wniosło do całkowitej wartości sprzedaży 96,2 mln (wzrost 77% r/r).„Grupa aktywnie uczestniczy w procesie przetargowym kontraktów związanych z budową infrastruktury gazowej towarzyszącej budowie tzw. „Baltic Pipe”, jako uczestnik konsorcjum, w które zaangażowane są nasze spółki ATREM S.A. i PROJPRZEM Budownictwo Sp. z o.o.” – mówi prezes Rafał Jerzy na temat bieżącej działalności tych segmentów.Pierwszy raz od dawna wzrostem nie może pochwalić się segment hotelarski Grupy IMMOBILE. Na działalności tej wygenerowano 13,2 mln przychodu – prawie 16 mln mniej niż w zeszłym roku. Spadek ten wywołało rozwijające się od początku marca zagrożenie i wprowadzenie szeregu obostrzeń przez rząd na terenie kraju w szczególności takich jak: administracyjny zakaz przemieszczania się, decyzja o odwołaniu imprez masowych, zawieszenie zajęć na uczelniach oraz w szkołach, zamknięcie granic, a także zamknięcie hoteli na okres ponad miesiąca.„Pomimo obostrzeń administracyjnych działalność segmentu nie została przerwana. Nasza spółka Focus Hotels podjęła szereg działań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania oraz poprawiających płynność finansową. Grupa bardzo uważnie śledzi sytuację na rynku hotelarskim i będzie aktywnie reagować na pojawiające się zagrożenia, ale też szanse” – deklaruje prezes Jerzy.22% wzrost przychodów (do 5,2 mln) odnotowano w sektorze dewelopingu, w którym Grupa prowadzi prace nad kolejnymi etapami dwóch inwestycji mieszkaniowych (Platanowy Park i Osiedle Uniwersyteckie). W pierwszym półroczu uzyskała także pozwolenie na budowę dla trzeciej etapowanej inwestycji.„Wpływ epidemii na prowadzone aktualnie etapy mieszkaniowe jest na tę chwilę praktycznie niezauważalny. Należy podkreślić, iż Grupa działa praktycznie na własnych gruntach i może elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe. Już teraz przy uzgadnianiu założeń dla nowych etapów naszych budów, uwzględniamy wpływ pandemii na aspekty urbanistyczne i architektoniczne” – mówi prezes.Działalność Grupy w segmencie przemysłowym w I półroczu 2020 wykazała przychody oraz wynik zbliżone do wartości z I półrocza 2019.„W segmencie tym obserwujemy dość ograniczony negatywny wpływ epidemii koronawirusa na przemysł. Produkcja, przy oczywistych obostrzeniach sanitarnych i organizacyjnych prowadzona jest w sposób ciągły, nie obserwuje się negatywnych symptomów po stronie popytowej, jak i dostępności materiałów i podzespołów’ – podsumowuje Rafał Jerzy.