Ekspansja sektora przemysłowego na rynki wschodnie / nowe foldery informacyjne MAKRUM - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Ekspansja sektora przemysłowego na rynki wschodnie / nowe foldery informacyjne MAKRUM
Data publikacji: 22.09.2015

Spółki MAKRUM od wielu lat działają na rynkach zagranicznych - na chwilę obecną klienci spoza kraju stanowią prawie 1/3 wszystkich klientów spółki. Są to głównie kontrahenci z Niemiec oraz krajów Skandynawskich. MAKRUM dąży jednak do zaznaczenia swojej obecności również na rynkach wschodnich. W tym celu odbył misję gospodarczą w Kazachstanie.Właśnie od tego kraju chcielibyśmy rozpocząć naszą ekspansję na rynek wschodni. Wybór Kazachstanu podyktowany był sporym, ciągle niedostatecznie wykorzystanym, potencjałem tego obszaru. Przemysł górniczy jest tam jednym z najważniejszych sektorów przemysłu, dając zatrudnienie sporemu odsetkowi kazachskiego społeczeństwa. Wg szacunków Business Monitor, wartość produkcji w tej branży wyniesie w 2017 roku około 30 miliardów amerykańskich dolarów.Produkty MAKRUM doskonale wpisują się w taki krajobraz przemysłowy – chcemy dążyć do umieszczenia naszych maszyn kruszących, młynów itp. w większości kopalń na tym obszarze. Podczas naszej misji, w stolicy Kazachstanu Ałmatach, spotkaliśmy się z przedstawicielami najważniejszych przedsiębiorstw tego sektora, wzbogacając naszą spółkę o ich cenne doświadczenia oraz kontakty, dzięki którym proces wejścia MAKRUM na kazachski rynek będzie przebiegał sprawniej.Przedstawiciele MAKRUM wzięli również udział w targach BALTEXPO, gromadzących krajowe i zagraniczne podmioty z sektora gospodarki morskiej. Jest to największe tego typu spotkanie odbywające się cyklicznie w Polsce, które gromadzi nie tylko dostawców rozwiązań dla sektora marine & offshore i ich klientów, ale również przedstawicieli administracji, prawodawstwa w tym zakresie, instytutów naukowo-badawczych, centrów logistycznych, armatorów i wielu innych podmiotów z otoczenia branży.Podczas targów MAKRUM zaprezentowało swoje produkty – głównie nowoczesne maszyny kruszące oraz systemy parkingów mobilnych, które stały się hitem targów i przyciągnęły do naszego stoiska liczne grono zainteresowanych. 

Chcąc dobrze przygotować się udziału w powyższych przedsięwzięciach, stworzyliśmy nowe foldery informacyjne spółek MAKRUM. Naszym przyszłym partnerom i kontrahentom zaprezentowaliśmy m.in. informator dotyczący maszyn kruszących marki MAKRUM, w trzech językach: Zaprezentowaliśmy również broszurę prezentującą naszą ofertę w zakresie kompleksowej organizacji, koordynacji i optymalizacji kosztów w sektorze spawalnictwa i kontroli jakości konstrukcji stalowych:Do kolportażu przygotowaliśmy również folder prezentujący spółkę MAKRUM Project Management oraz jej szeroki zakres usług dla branż górniczej, morskiej oraz przemysłu maszynowego:Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z powyższymi publikacjami i możliwościami jakie daje współpraca ze spółkami MAKRUM.