Podsumowanie I półrocza 2015 w sektorze przemysłowym - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Podsumowanie I półrocza 2015 w sektorze przemysłowym
Data publikacji: 10.09.2015

Przychody z segmentu przemysłowego realizowane były w pierwszym półroczu 2015 roku w spółkach MAKRUM Project Management Sp. z o.o. i MAKRUM Sp. z o.o. MAKRUM Project Management Sp. z o.o. kontynuuje prace rozpoczęte w pierwszym kwartale roku 2015. Po upływie 6 miesięcy widoczna jest większa aktywność sektorów lądowych związanych bezpośrednio z produktami własnymi MAKRUM jak również z szeroko pojętym obszarem projektów przemysłowych.Przychody segmentu przemysłowego w Grupie Kapitałowej w I półroczu 2015 wyniosły ok. 23,2 mln PLN i były o 6,9% wyższe jak w analogicznym okresie roku 2014 (21,7 mln PLN). W I półroczu 2015 roku Grupa Kapitałowa IMMOBILE wygenerowała dochód operacyjny w segmencie przemysłowym w wysokości 4,7 mln PLN (ca 20,1 % rentowności operacyjnej brutto) vs. 1,2 mln PLN w I półroczu 2014 roku (5,5 % w okresie porównawczym).Jako o czynniku ograniczającym generowanie przychodów należy wspomnieć o sytuacji na rynku - nisko utrzymujące się ceny ropy naftowej bardzo ograniczają liczbę projektów z sektora offshore, pozyskiwanych przez MAKRUM PM. Cena ropy za baryłkę od sierpnia 2014 spadła z poziomu ok. 105 dolarów do poziomu poniżej 50 dolarów w sierpniu 2015, co spowodowało, że firmy z tego sektora ograniczyły swoją aktywność i przestały inwestować w nowe projekty, do których po części firma MAKRUM dostarczała specjalistyczne rozwiązania. Pomimo tego, że offshore stanowił 30% przychodów w segmencie przemysł w GKI w roku 2014, przychody grupy z sektora przemysł powinny być wyższe niż w roku poprzednim, ze względu na zwiększoną sprzedaż produktów własnych.Perspektywą na rozwój sektora jest nowy produkt Makrum – system zautomatyzowanych parkingów modułowych. System idealnie sprawdza się w gęstej zabudowie miejskiej umożliwiając nawet kilkunastokrotną oszczędność miejsc parkingowych. Stosowany jako nowoczesny garaż dla samochodów do 3,5 T przy inwestycjach mieszkaniowych czy biurowych, może stanowić integralną część budynku, jak i niezależny obiekt. Nowoczesny system hydrauliczny zapewnia łatwość użytkowania oraz maksymalne bezpieczeństwo dla kierowców i magazynowanych samochodów. System automatycznego parkowania działa na zasadzie poziomego oraz pionowego przesuwu platform pojazdowych. Przemieszczanie pionowe platform jest obsługiwane przez siłowniki hydrauliczne z linami stalowymi. Faliste platformy ocynkowane umożliwiają łatwiejsze parkowanie pojazdu, a system czujników wspomaga bezpieczeństwo działania.Podobnie jak w roku 2014, również w III kwartale 2015 roku bardzo istotnym rynkiem jest rynek konstrukcji maszynowych, w którym MAKRUM wykorzystuje pełen potencjał swoich warsztatów od projektowania, spawania, obróbki cieplnej, obróbki mechanicznej i wymagającego malowania łącznie z montażem mechanicznym, hydrauliką i elektryką.

Segment przemysłowy w największej części operuje w obrębie kraju, jednak prawie 1/3 zleceń realizuje dla klientów zagranicznych – najwięcej dla Niemiec i krajów skandynawskich.