Publikacja sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Publikacja sprawozdania finansowego za I półrocze 2015 r.
Data publikacji: 27.08.2015

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. opublikowała wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 roku. Na temat osiągniętych wyników mówi Piotr Fortuna, Dyrektor Finansowy Grupy:"Cieszy nas prawie 10 % wzrost przychodów całej Grupy – do kwoty ponad 45 mln PLN. Cieszy on tym bardziej, iż wzrostowi przychodów towarzyszyło zwiększenie rentowności operacyjnej. Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł z 7,4 mln PLN do ponad 13,8 mln PLN, czyli o ponad 86 %.Ten dobry wynik operacyjny został osiągnięty w podstawowych segmentach działalności Grupy – przemyśle, hotelarstwie i najmie aktywów. W każdym z tych segmentów zwiększyliśmy przychody oraz znacząco poprawiliśmy wynik operacyjny. Stanowi to dobry prognostyk na wyniki całego roku, tym bardziej, iż w wynikach pierwszego półrocza nie są uwzględnione przychody z prowadzonej działalności developerskiej, które zostaną zaprezentowane wraz z finalnymi umowami sprzedaży mieszkań, co powinno nastąpić w IV kwartale bieżącego roku.W bilansie Grupy warto zwrócić uwagę na dwa aspekty – znaczący wzrost zapasów – pozycji w której wykazywane są nakłady na prowadzony mieszkaniowy projekt developerski oraz na zmianę struktury finansowania zewnętrznego – zwiększenia bezpieczniejszych zobowiązań długoterminowych kosztem zobowiązań krótkoterminowych."Zapoznaj się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.:- Raport Finansowy za I półrocze 2015Jednostkowy / skonsolidowany cz. A / skonsolidowany cz. B- Oświadczenie Zarządu za I półrocze 2015jednostkowe / skonsolidowane- Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2015jednostkowe / skonsolidowane- Raport biegłego rewidentajednostkowy / skonsolidowanyLub odwiedź dział z raportami okresowymi na naszej stronie internetowej.