GK IMMOBILE kończy rok 36% wzrostem - podsumowanie roku 2015 na Giełdzie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

GK IMMOBILE kończy rok 36% wzrostem - podsumowanie roku 2015 na Giełdzie
Data publikacji: 05.01.2016

Od początku bieżącego roku do dnia 30.12.2015, kurs akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. wzrósł aż o 36%. O okolicznościach sprzyjających odnotowaniu tak zadowalających wyników opowie Piotr Kulessa, Specjalista Rynku Kapitałowego w Grupie Kapitałowej IMMOBILE.[caption id="attachment_2216" align="alignnone" width="623"]
Kurs akcji GKI w 2015 roku[/caption]

Kurs akcji od początku roku do końca grudnia 2015r. wzrósł z wartości 2,27zł. do kwoty 3,08zł.Najwyższą wartością zanotowaną w tym okresie było 3,14zł, które kurs osiągnął 18 grudnia. Jest to bardzo dobry wynik na tle rynku, gdzie spośród spółek zrzeszonych w indeksie WIG tylko około 200 na 388 może pochwalić się wzrostem, a 100 może pochwalić się wzrostem przekraczającym 30% w skali roku. Plasuje on spółkę na 85 miejscu wśród spółek indeksu WIG, które osiągnęły najwyższe wzrosty. W perspektywie ostatnich 3 lat zaś, akcje GKI zachowywały się również zdecydowanie lepiej niż cały rynek. Zanotowaliśmy wzrost wysokości 185%. Jest to dużo wyższa wartość w porównaniu do Indeksu WIG (indeksu szerokiego rynku), który spadł w tym okresie o 2,36% oraz Indeksu Inwestorms, który wzrósł o 30%. Również w perspektywie miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznejzanotowaliśmy dodatni wzrost wartości, podczas gdy dla całego rynku był to czas dużych spadków.Tak pozytywne zachowanie kursu akcji Immobile nie uszło uwadze stałego obserwatora notowań akcji GKI, analitykowi Sławomirowi Kłuskowi, który w grudniu po raz kolejny skomentował swoje prognozy, zgodnie z którymi kurs akcji GKI wybił się z formacji podwójnego dna. Gdyby formacja ta miała się wypełnić powinno dojść do wzrostu kursu akcji spółki Immobile do 3 złotych i 68 groszy, czyli o prawie 20%. Link do jego analizy - http://analizy-rynkowe.pl/z-cyklu-pierwsza-czworka-immobile-lena-netmedia-oraz-rafako/Na tak dobre zachowanie kursu z pewnością wpływ miały dobre informacje płynące ze spółki, w ostatnim czasie: kolejne nagrody zdobyte przez sieć hoteli Focus, prezentacja nowych produktów segmentu przemysłowego, a w szczególności parkingów wielopoziomowych, które są w najbliższym czasie największa szansą tego segmentu. Zakończenie budowy pierwszych dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Leśnej 19-21 oraz przekazanie pierwszych mieszkań nowym właścicielom, to z kolei potwierdzenie realizacji strategii wejścia Spółki w trzeci główny segment działalności - działalność deweloperską.Ponadto, w 2015 roku przedstawiciele Grupy wzięli udział w licznych wydarzeniach promujących firmę na forum inwestorów: od udziału w Konferencji Wall Street w Karpaczu, poprzez konferencję Profesjonalny Inwestor (obie organizowane przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych), aż po otwarte spotkanie wynikowe, zorganizowane po ogłoszeniu wyników kwartalnych w listopadzie. Wszystkie te aktywności nadal będą kontynuowane. Kontynuować zamierzamy również organizację Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w ciągle mało spotykanej wśród polskich spółek giełdowych formule – zależy nam na obecności naszych Akcjonariuszy na tych spotkaniach, efektem czego na ostatnich WZA gościmy nawet ponad 40 osób. Staramy się aktywizować to grono i zachęcać do jak najbardziej aktywnej komunikacji, wymiany informacji czy opinii na temat spółki.Dobre wyniki finansowe za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, opublikowane 12.11.2015, znacząco przewyższyły zarówno pod względem przychodów jak i zysków poprzednie lata, z pewnością także przyczyniając się do wzrostu kursu i poprawy postrzegania Grupy Kapitałowej IMMOBILE.Nie bez wpływu na cenę akcji była również uchwała NWZA z dnia 25.11.2015 roku w sprawie skupu akcji własnych, która otworzyła spółce drogę do kupowania akcji Grupy Kapitałowej na rynku w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.Inną ważną informacją mającą wpływ na wycenę Grupy, mógł być komunikat o znaczącym zaangażowaniu się jej w kapitał spółki Projprzem. Jest to bydgoska spółka opierająca swoją działalność na budownictwie, w której Grupa Kapitałowa IMMOBILE posiada na dzień dzisiejszy prawie 14-procentowy udział. Ten komunikat, jak i informacje o zapowiadanym skupie z pewnością bardzo sprzyjały kursowi, ponieważ to właśnie po ich ujawnieniu pod koniec listopada rozpoczęła się fala wzrostowa, która pozwoliła kursowi akcji GKI wejść na nowe szczyty.W nadchodzącym Nowym Roku 2016 chcielibyśmy kontynuować tak pozytywny trend, zaś wszystkim Inwestorom pragniemy życzyć dużych zysków, w szczególności z inwestycji w akcje Grupy Kapitałowej IMMOBILE.