Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za I kwartał 2020 roku - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE publikuje wyniki za I kwartał 2020 roku
Data publikacji: 30.06.2020

Przychody Grupy Kapitałowej IMMOBILE w pierwszym kwartale 2020 roku wyniosły 111,8 mln PLN. Na wynoszący nieomal 50 milionów złotych wzrost przychodów Grupy, wpływ miał głównie wzrost sprzedaży krajowej, głównie w wyniku zwyżki przychodów w segmencie budownictwa przemysłowego oraz przejęcia ATREM S.A.„Stawiamy sobie ambitne cele przychodowe i odważnie po nie sięgamy” – komentuje wyniki prezes GK IMMOBILE, Rafał Jerzy.

W okresie sprawozdawczym spółka wygenerowała zysk brutto na sprzedaży na poziomie 19,6 mln PLN wobec 13,8 mln PLN w analogicznym okresie roku 2019. Osiągnięto rentowność na poziomie 17,5%. Wartość środków pieniężnych na 31 marca 2020 roku osiągnęła poziom 29 mln„Ostatnie wydarzenia społeczno-gospodarcze nie zachwiały filarami Grupy, wręcz przeciwnie – pokazały że realizowany przez nas model grupy kapitałowej opartej na kilku niezależnych branżach się sprawdza. Nasza sytuacja gotówkowa jest stabilna. Spółka w okres kryzysu gospodarczego weszła z 29 milionami gotówki na dalszy rozwój” – powiedział Rafał Jerzy.

W pierwszym kwartale 2020 roku Grupa zanotowała dodatni przepływ z działalności operacyjnej w wysokości 14,7 mln PLN, związany z korektami kosztów nie będących wydatkami operacyjnymi oraz ze zmianami w kapitale obrotowym. Na działalności inwestycyjnej Grupa osiągnęła dodatni przepływ w wysokości 3,9 mln PLN, na co największy wpływ miały wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych w wys. 18,7 mln PLN.„Intensywnie analizujemy możliwości rozszerzenia Grupy poprzez połączenie lub przejęcie innych podmiotów gospodarczych działających w segmentach tożsamych z naszymi. W kilku przypadkach podjęte zostały rozmowy z Zarządami i/lub znaczącymi akcjonariuszami Spółek będących w kręgu naszego zainteresowania. Szczególnie uważnie analizowana jest sytuacja Spółek notowanych na GPW w Warszawie” – mówi o perspektywach rozwoju Prezes Jerzy.