Grupa Kapitałowa IMMOBILE rekomenduje trzecią z rzędu dywidendę - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Grupa Kapitałowa IMMOBILE rekomenduje trzecią z rzędu dywidendę
Data publikacji: 30.04.2018

Zarząd Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2018 r., podjął uchwałę rekomendującą Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki uchwalenie trzeciej z rzędu dywidendy.

Zarząd Grupy IMMOBILE rekomenduje kontynuowanie wypłat dywidendy w 2018 roku, proponując przeznaczenie na ten cel zysku za rok 2017 w kwocie 5.275.405,24 zł. W poprzednich latach wartość dywidendy wzrastała. Nie inaczej miałoby być teraz – jej wartość miałaby być wyższa niż w minionym roku i wynieść 0,07 zł na akcję.Nasi akcjonariusze są dla nas niezmiernie ważni, dzięki ich zaangażowaniu możemy realizować strategię i cele biznesowe. Dlatego chcemy, aby partycypowali w naszych sukcesach i abyśmy mogli po raz kolejny podzielić się z nimi dywidendą. Chcielibyśmy pozostawać spółką dywidendową w przyszłości – powiedział Rafał Jerzy, Prezes Zarządu GK IMMOBILE.

Jeśli Walne Zgromadzenie przychyli się do tej propozycji, spółka wypłaci dywidendę już trzeci rok z rzędu. W minionym roku akcjonariusze spółki otrzymali wypłatę dywidendy 30 września. Jej stopa, według kursu zamknięcia z 30 czerwca 2017, wyniosła 1,6%.