Kolejna edycja programu stypendialnego Fundacji Rumak - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Kolejna edycja programu stypendialnego Fundacji Rumak
Data publikacji: 13.07.2016

Fundacja RUMAK została złożona 30 września 2013 roku w Bydgoszczy przez spółkę MAKRUM S.A. – obecnie Grupę Kapitałową IMMOBILE S.A. Od początku istnienia fundacji, jej Prezesem jest Rafał Jerzy – pomysłodawca i człowiek, który całym sercem oddał się działaniom fundacji.„W ramach Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. od lat podejmowaliśmy się wspierania różnych inicjatyw społecznych. Nigdy nie pozostawaliśmy obojętni na krzywdę. Działania charytatywne prowadziliśmy dotychczas pod szyldami poszczególnych spółek z grupy: MAKRUM S.A., MAKRUM Project Management, Focus Hotels czy CDI Konsultanci Budowlani. W pewnym momencie postanowiliśmy stworzyć zewnętrzny podmiot prowadzący wszystkie związane z tą działalnością sprawy. Tak powstała Fundacja RUMAK” - tak genezę powstania Fundacji wyjaśnia Prezes Rafał Jerzy.

Wśród inicjatyw podejmowanych przez Fundację znajduje się program stypendialny dla uzdolnionej młodzieży zza wschodniej granicy Polski. Trwa kolejna już jego edycja. Celem programu jest wsparcie najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia polskiego, którzy mieszkają za naszą wschodnią granicą i chcieliby studiować na uczelniach w Polsce. Fundacja RUMAK pomaga spełnić te marzenia, fundując im stypendia. Partnerami programu stypendialnego są Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Aby zostać stypendystą, należy posiadać przede wszystkim dobre wyniki w nauce - w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej należy wykazać średnią minimum 85%. Równie ważnym kryterium oceny kandydata jest jego aktywność pozaszkolna: sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych. Idealny kandydat to osoba wyróżniająca się w swoim otoczeniu, aktywnie rozwijająca swoje zainteresowania, osiągająca pierwsze sukcesy w swojej dziedzinie.Aby aplikować wystarczy pobrać, wypełnić i odesłać formularz zgłoszeniowy, w którym oprócz opisu osiągnięć kandydata, należy przedstawić uzasadnienie ubiegania się stypendium i o przyjęcie na dany kierunek studiów. Spośród nadesłanych aplikacji Komisja Stypendialna wybiera przyszłych studentów.Więcej informacji na temat programu oraz potrzebne dokumenty znajdą Państwo na stronie Fundacji:http://www.fundacjarumak.pl/projekty/