Komentarz Prezesa do wyników za pierwszy kwartał - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Komentarz Prezesa do wyników za pierwszy kwartał
Data publikacji: 30.05.2018

Rafał Jerzy, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. omawia wyniki spółki wypracowane w I kwartale 2018 r.: