Lutowy Newsletter Inwestora - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Lutowy Newsletter Inwestora
Data publikacji: 04.03.2016

Zapraszamy do zapoznania się z lutowym newsletterem Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A

Omawiamy w nim, między innymi, takie wydarzenia jak połączenie się Grupy Kapitałowej IMMOBILE z jedną ze swoich spółek zależnych, premierę kolejnego produktu własnego produkcji Makrum, nową kampanię Focus Hotels oraz przygotowania do rozpoczęcia kolejnego etapu inwestycji Platanowy Park. Dokonujemy również podsumowania serii wpisów dotyczących planów spółek Grupy na 2016 rok. Optymistyczne perspektywy podparte są stałym wzrostem kursu naszych akcji, które cały czas zachowują się znacznie lepiej niż cały rynek.Publikacja: