MAKRUM i UTP razem dla studentów - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

MAKRUM i UTP razem dla studentów
Data publikacji: 01.10.2012

Grupa Kapitałowa MAKRUM oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy podpisały dzisiaj porozumienie o współpracy. Skorzystają na tym przede wszystkim studenci.Porozumienie zakłada m.in. wdrażanie do procesu dydaktycznego nowoczesnych rozwiązań technicznych oraz promowanie studentów i absolwentów wyróżniających się wiedzą i umiejętnościami w wybranych dziedzinach nauki. Dodatkowo specjaliści zatrudnieni w MAKRUM odbędą na uczelni cykl wykładów pod nazwą „Akademia Umiejętności MAKRUM”, gdzie studenci UTP będą mieli okazję poznać praktyczną stronę pracy m.in. w przemyśle off shore oraz consultingu budowlanym.Umowę podpisali prezes MAKRUM S.A. Rafał Jerzy oraz Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UTP prof. Marek Bieliński. Obydwaj podkreślili, że taka inicjatywa jest ważna dla rozwoju konkurencyjności naszego regionu oraz podnoszenia kwalifikacji przyszłych absolwentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.