MAKRUM modernizuje w Cemexie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

MAKRUM modernizuje w Cemexie
Data publikacji: 24.09.2012

Od roku 2011 Makrum realizuje duże zamówienie dotyczące modernizacji czterech młynów kulowych pracujących w cementowni Rudniki z których przedsiębiorstwo to korzystało przez ostatnie trzydzieści lat.Po przeprowadzeniu głębokiego badania ośrodków badawczych powiązanychbezpośrednio z przemysłem wytypowano dwa ośrodki w Polsce do współpracy - są to firmy powiązane bezpośrednio z Politechnikami w Gdańsku i Wrocławiu, które w większości opierają swoje prace na podwalinach najbardziej znanego i docenianego naukowca w dziedzinie badań zmęczeniowych Józefa Szali, prof. dr hab. inż., prof. zw. Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy (UTP) i do 2003 r. Politechniki Gdańskiej (PG).

Biuro konstrukcyjne Makrum na podstawie przeprowadzonych badań skonstruowało od podstaw nowe elementy młyna jak czopy, dennice, włazy, poszycie itd. Nowoczesne techniki obliczeniowe pomogły zoptymalizować konstrukcję i potwierdzić bezpieczny poziom naprężeń.Wynikiem pozytywnej oceny uruchomionych na dzień dzisiejszy trzech młynów są zakończone bardzo pozytywnym wynikiem, testy wydajności powiązany z uzyskaniem żądanej wielkością frakcji.