MAKRUM łączy się z Immobile - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

MAKRUM łączy się z Immobile
Data publikacji: 26.11.2013

Zarząd MAKRUMA S.A. podjął uchwałę o zatwierdzeniu koncepcji połączenia razem ze spółką Immobile. Pozwoli ono na osiągnięcie celów założonych podczas rozpoczętej dwa lata temu restrukturyzacji Grupy MAKRUM. Przypomnijmy, iż w 2012 roku MAKRUM S.A. przejęło Immobile, spółkę będącą właścicielem m.in. sieci hoteli Focus.- To kluczowy moment przemian, które zachodzą od jakiegoś czasu w Grupie MAKRUM – mówi Rafał Jerzy, prezes MAKRUM S.A. – Połączenie pozwoli na obniżenie kosztów, kontrolę przepływów finansowych oraz uprości strukturę zarządzania. Możliwość takiego połączenia sygnalizowaliśmy już wcześniej, teraz dochodzi ono do skutku. To jeszcze nie koniec procesu restrukturyzacyjnego, ale z pewnością jeden z najważniejszych jego etapów.W związku z posiadaniem przez MAKRUM S.A. 100 % udziałów w IMMOBILE Sp. z o.o. połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczony poprzez przejęcie całego majątku spółki. bez równoczesnego podwyższania kapitału zakładowego.