Mamy antidotum na kryzys – Piotr Szczeblewski o obecnej sytuacji sektora przemysłowego. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Mamy antidotum na kryzys – Piotr Szczeblewski o obecnej sytuacji sektora przemysłowego.
Data publikacji: 19.10.2015

Jak wygląda sytuacja Grupy Kapitałowej IMMOBLE na tle innych podmiotów na rynku oraz sytuacji gospodarczej? Naszą serię artykułów o otoczeniu rynkowym poszczególnych segmentów działalności spółki kontynuujemy dziś rozmową o sytuacji przemysłu w Polsce i regionie. W roli eksperta wystąpi Piotr Szczeblewski – Prezes Zarządu MAKRUM Project Management. Jak wygląda branża maszynowa na tle całego sektora przemysłowego?Branża maszynowa jest jedną z lepiej rozwiniętych gałęzi przemysłu ciężkiego w Polsce. Ogólnie przemysł podzielić możemy na dwie zasadnicze gałęzie – jest to przemysł wydobywczy oraz przetwórczy. W obrębie przemysłu przetwórczego najbardziej rozwiniętymi są takie branże jak paliwowa, hutnicza i właśnie elektromaszynowa. Ponadto wyróżniamy tu jeszcze przemysł spożywczy, chemiczny, mineralny, drzewny oraz przemysł lekki. Branża maszynowa jest o tyle specyficzną w tym zestawieniu, że jej działalność służy wszystkim innym – produkując  maszyny używane w innego rodzaju działalności. Dlatego koniunktura spółek produkujących maszyny jest szczególnie uzależniona od ogólnej kondycji przemysłu w kraju i na świecie. Z drugiej strony jednak, w razie problemów gałęzi dla której się produkuje, szansy na dalszą prosperitę szukać można w przebranżowieniu lub rozszerzeniu produkcji maszyn również dla innych branż.
Dla jakich branż produkuje MAKRUM?
MAKRUM jest uznanym producentem maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobycia i przetwórstwa surowców mineralnych, przemysłu cementowego, chemicznego, rafineryjnego, spożywczego, branży papierniczej i innych. Ponadto specjalizuje się w produkcji ciężkich konstrukcji maszyn i urządzeń dla największych światowych firm sektorów offshore i marine. Szczególną rolę pełni dla nas również górnictwo odkrywkowe – klientów tej branży obsługuje dedykowany do tego odział MAKRUM z siedzibą w Koninie.
W ostatnich miesiącach dużo mówi się o kryzysie w tych branżach, z czego to wynika?
Mamy do czynienia ze światowym kryzysem w przemyśle. Ma to związek z rekordowo niskimi cenami ropy – w granicach 50 dolarów za baryłkę. Te z kolei wynikają z przyrostu jej podaży z dwóch diametralnie odmiennych źródeł – USA i Kanady oraz Libii i Iraku. Rzutuje to negatywnie na rynek offshore. Spadek cen wynika również z malejącego znaczenia ropy jako źródła energii, na rzecz ekologicznych, odnawialnych źródeł. Ten czynnik z kolei wpływa też na nie najlepszą sytuację przemysłu wydobywczego – mamy tu do czynienia z ogromnymi nadwyżkami wydobycia nad sprzedażą. 
Cena ropy na przestrzeni ostatniego roku (źródło: Bankier.pl)

Jak to rzutuje na przedsiębiorstwa działające w branży?Sytuacja ta ogranicza inwestycje w zakresie maszyn i urządzeń dla górnictwa oraz branży offshore do najbardziej pilnych. W związku z tym spadają zamówienia na nowy sprzęt. Mniejszej ilości zamówień towarzyszy spadek ich cen i obniżenie marż na kontraktach. Dla przykładu, średnie roczne wydatki na sprzęt górniczy na koniec 2014 roku były na najniższym poziomie od 2010 roku; w stosunku do roku 2013 nakłady na zakupy maszyn w tej branży spadły o ponad 22%.
Jak w takim otoczeniu rynkowym radzi sobie MAKRUM?
Pomimo tego, że offshore stanowił 30% przychodów w segmencie przemysł w GKI w roku 2014, przychody grupy z tego sektora powinny być  w tym roku zbliżone do poziomu z roku poprzedniego. Spadek zamówień z rynku offshore rekompensujemy zwiększoną sprzedażą produktów własnych, takich jak młyny, kruszarki, suszarnie i inne. Naszą odpowiedzią na spadek wielkości zakupów w branży  jest również polepszenie oferty na remonty i renowacje posiadanego przez klientów sprzętu. MAKRUM wykorzystuje w tym zakresie pełen potencjał swoich warsztatów - od projektowania, spawania, obróbki cieplnej, obróbki mechanicznej i malowania, łącznie z montażem mechanicznym, hydrauliką i elektryką. Kontrahenci doceniają taką kompleksowość, dlatego udaje nam się utrzymywać wieloletnią współpracę z liderami w branży – np. z KGHM-em.

Czy kryzys dotyka polskie przedsiębiorstwa  tak samo jak zagraniczne?
Polskim firmom sprzyja umocnienie się dolara. Dzięki temu nasza oferta jest bardziej konkurencyjna cenowo na rynkach zagranicznych. Tę przewagę staramy się wykorzystać. Dotychczas naszymi głównymi zagranicznymi partnerami były Niemcy i kraje Skandynawii; próbujemy jednak rozszerzyć współpracę z zagranicą na kraje azjatyckie oraz rynek wschodni, np. Kazachstan dla którego przemysł górniczy jest jedną z ważniejszych gałęzi gospodarki.

Co jeszcze robicie aby radzić sobie w trudnym otoczeniu rynkowym?
Inwestujemy w innowacje – aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów i zmieniającym się oczekiwaniom rynku, firmy produkcyjne przemysłu maszynowego muszą czuwać nad najwyższą jakością swoich wyrobów oraz wprowadzać potrzebne zmiany zarówno w ofercie produktowej, jak i w zakresie organizacji produkcji, sprzedaży i marketingu swoich produktów i usług. Dlatego nasze tradycyjne produkty  są ciągle udoskonalane. Inwestujemy też w nowe maszyny, dostosowując się do zmienności rynku i trafiając do zupełnie nowych grup odbiorców – obecnie naszym nowym flagowym produktem są innowacyjne systemy parkingów mobilnych. System idealnie sprawdza się w gęstej zabudowie miejskiej umożliwiając nawet kilkunastokrotną oszczędność miejsc parkingowych. Dzięki mnogości zastosowań, produkt ten wzbudza spore zainteresowanie, np. u projektantów budynków wielorodzinnych czy użyteczności publicznej. W związku z powyższym liczymy na dobre wyniki jego sprzedaży w kolejnych latach.
 
Parking mobilny - wizualizacja (materiały własne)

Do jakich spółek przemysłowych na rynku możemy porównywać Grupę Kapitałową IMMOBILE?Grupę Kapitałową IMMOBILE ciężko porównać do jakiejkolwiek innej spółki, gdyż nie ma na rynku drugiej tak szeroko zdywersyfikowanej spółki. Porównań możemy ewentualnie dokonywać zachowując podział na sektory w których działamy. W zakresie sektora przemysłowego porównać nas można do innych spółek produkujących maszyny przemysłowe, ale nawet tutaj nie będzie to do końca miarodajne porównanie, gdyż oprócz produkcji tradycyjnych maszyn, oferujemy innowacje takie jak omawiane wcześniej parkingi, oraz mamy w ofercie usługi w zakresie kompleksowej organizacji, koordynacji i optymalizacji kosztów w sektorze spawalnictwa i kontroli jakości konstrukcji stalowych. Jesteśmy elastyczni w działaniu i najprawdopodobniej to jest naszym antidotum na kryzys panujący w branży. Dziękuję serdecznie za rozmowę!