Najnowsze sukcesy spółki Makrum Project Management - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Najnowsze sukcesy spółki Makrum Project Management
Data publikacji: 14.03.2016

MAKRUM Project Management rozpoczął rok dobrą passą, zdobywając liczne wyróżnienia branżowe i certyfikaty. Prezentujemy trzy najnowsze osiągnięcia spółki - Certyfikat Innowacyjna Firma Platinium, rekomendację automatycznych systemów parkingowych MODULO Multi przez Biuro Inżynierii Drogowej oraz zakwalifikowanie się do pierwszej setki konkursu Gepardy Biznesu 2015 Przemysłu Elektromaszynowego.

Spośród 1348 przedsiębiorstw przemysłu elektromaszynowego, których wyniki finansowe przeanalizował Instytutu Europejskiego Biznesu, tytuł Gepard Biznesu 2015 uzyskało 881 firm, których wartość rynkowa w latach 2014-2015 wzrosła o minimum 10 proc. Instytut dokonał obliczenia zmiany wartości rynkowej analizowanych spółek pomiędzy marcem 2014 i 2015, przez porównanie ich wyników do wycen spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej. Na tej podstawie stworzył opublikowano w marcu tego roku ranking Gepardy Biznesu 2015 Przemysłu Elektromaszynowego. Spółka MAKRUM Project Management została sklasyfikowana na 98 miejscu rankingu, ze wzrostem wartości o ponad 200%. Pełen ranking oraz metodykę jego tworzenia znaleźć można pod linkiem:http://businessnow.pl/8559,gepardy-biznesu-2015-przemyslu-elektromaszynowego-2.htmlMamy też przyjemność poinformować o pozytywnym przejściu spółki MAKRUM Project Management przez proces certyfikacji i uzyskanie wyróżnienia ‘Innowacyjna Firma Platinum’. Certyfikat Innowacyjna Firma nadawany jest przez Polską Grupę Certyfikującą, w celu potwierdzenia występowania w przedsiębiorstwie aspektów innowacyjności. To prestiżowe wyróżnienie mogą otrzymać tylko te podmioty gospodarcze, które:

- wprowadziły u siebie innowacyjne rozwiązania produkcyjne/świadczenia usług, lub

- oferują innowacyjne produkty lub usługi, lub

- w działalności gospodarczej wykorzystują innowacyjny sprzęt lub oprogramowanie.

.Automatyczne systemy parkingowe MODULO Multi zaś, otrzymały rekomendację od Biura Inżynierii Drogowej BID z Bydgoszczy. Firma BID, zajmująca się projektowaniem dróg, ulic i układów komunikacyjnych, badaniami ruchu drogowego oraz jego analizami i nadzorami inwestorskimi, rekomenduje stosowanie zautomatyzowanych systemów parkingowych produkcji MAKRUM Project Management, jako alternatywę do typowych rozwiązań projektowych układów parkingowych.

Otrzymywanie tego typu certyfikatów i wyróżnień jest dla spółki ukoronowaniem wysiłków wkładanych w codzienną pracę, aby móc zaoferować klientom nowatorskie rozwiązania w dziedzinie produkcji maszyn przemysłowych. Jest nam również bardzo miło, że proponowane przez nas rozwiązania są doceniane przez praktyków branży drogowej. To najlepsza motywacja do ciągłego rozwoju kadry i produktów MAKRUM Project Management.