Najważniejsze wydarzenia 2019 roku w Grupie Kapitałowej IMMOBILE - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Najważniejsze wydarzenia 2019 roku w Grupie Kapitałowej IMMOBILE
Data publikacji: 23.01.2020

Styczeń jest zawsze miesiącem podsumowań. Przygotowując się do publikacji sprawozdania finansowego za 2019 roku, której dokonamy niebawem, już teraz podsumować możemy najważniejsze wydarzenia minionych dwunastu miesięcy. To był z pewnością kolejny udany rok dla Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A.!

Do najważniejszych wydarzeń minionych dwunastu miesięcy z pewnością należy wypłata dywidendy. Grupa Kapitałowa IMMOBILE podzieliła się zyskiem z Akcjonariuszami już czwarty rok z rzędu, po raz kolejny zwiększając stopę dywidendy. Wyniosła ona w kwocie łącznej 6.029.034,56 zł, tj. 0,08 zł na jedną akcję.Oprócz dywidendy na uwagę zasługuje wezwanie na sprzedaż akcji Atrem S.A, które jest efektem realizacji strategi rozwoju Grupy poprzez przejęcia. Doświadczona w giełdowych akwizycjach Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A., wzmocniła segment budownictwa przemysłowego nabywając 6.091.852 akcji Atremu – w tym 4.655.600 akcji imiennych, które w wyniku nabycia utraciły uprzywilejowanie oraz 1.436.252 akcji zwykłych na okaziciela, co odpowiada 66% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W roku 2019 sektor przemysłowy mimo niesprzyjającego otoczenia rynkowego w Europie i na świecie radził sobie dobrze. Zarówno systemy przeładunkowe oraz systemy parkingowe odnotowały wzrost przychodów r/r, a Grupa kontynuując działania w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych w zakładzie w Koronowie, rozpoczęła jego modernizację oraz rozbudowę. Zakończenie prac planowane jest w połowie 2020 roku i pozwoli na skrócenie czasu produkcji oraz zwiększenie mocy produkcyjnych.

Działalność hotelarska Grupy nie pozostawała w tyle – w 2019 roku otwarto nowy hotel w Lublinie. Szybko dopasował się on do nowego otoczenia rynkowego, zbierając pomyślne recenzje gości. Pierwszy pełen rok w ramach sieci, działały Focus Premium Sopot oraz Focus Poznań. Podpisane zostały również dwie umowy dzierżawy hotelu w Stargardzie oraz drugiego już hotelu w Szczecinie. Rozpoczęto także przebudowę jednej z nieruchomości Grupy na kolejny hotel w Bydgoszczy. Otwarcie w 2020 roku obiektu w Bydgoszczy oraz dodatkowo w Szczecinie, powiększy sieć Focus Hotels do 13 hoteli i pozwoli dynamicznie przekroczyć liczbę 1000 pokoi.

Segment deweloperski Grupy w roku 2019 skupił się głownie nad planowym przebiegiem realizacji prowadzonych inwestycji. Zakończone zostały prace konstrukcyjne na obu obecnie realizowanych osiedlach. Zarówno w II etapie Platanowego Parku oraz I etapie Osiedla Uniwersyteckiego rozpoczęto prace wykończeniowe. Równocześnie odbywały się prace wykończeniowe tzw. fit-out w naszej inwestycji biurowo-usługowej - IMMOBILE K3, zlokalizowanej w sercu Bydgoszczy. Niedaleko, po drugiej stronie Brdy, nad przebudową wspomnianej już nieruchomości na obiekt hotelowy czuwała również nasza ekipa budowlana. Równolegle trwały przygotowania do rozpoczęcia kolejnej budowy osiedla mieszkaniowego przy ulicy Czarna Droga w Bydgoszczy, co w znacznym stopniu powinno w przyszłości znieść efekt cykliczności w oddawaniu mieszkań przez segment deweloperski.

W tym roku dwukrotnie spotkaliśmy się w szerokim gronie z najaktywniejszymi reprezentantami naszego akcjonariatu – podczas czerwcowego oraz grudniowego WZA, za każdym razem ciesząc się liczną frekwencją. Wzięliśmy udział i współorganizowaliśmy wiele inicjatyw z zakresu relacji inwestorskich (czaty, konferencje, videoprezentacje, spotkania wynikowe) i zawsze chętnie odpowiadaliśmy na pytania inwestorów oraz osób zainteresowanych naszą spółką. Kolejny rok z rzędu, otwarta polityką komunikacji była naszym wyróżnikiem na polskim rynku kapitałowym.

Przeprowadzka w 2019 roku siedziby spółki do biurowca IMMOBILE K3 jest kolejnym krokiem w dynamicznym rozwoju Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Wcześniej rozrzucone po Bydgoszczy oddziały spółek Grupy, teraz mieszczą się we wspólnej lokalizacji, aby jeszcze efektywniej wykorzystywać łączące je synergie.

Z ekscytacją wkraczamy w Nowy Rok, widząc w nim dalszy potencjał rozwoju wszystkich spółek Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Dziękujemy że jesteście z nami i życzymy sukcesów na wielu płaszczyznach oraz pomyślnych wyborów inwestycyjnych.