Newsletter Inwestora – Kwiecień 2021 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora – Kwiecień 2021
Data publikacji: 12.05.2021

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień.W tym miesiącu informujemy o publikacji wyników rocznych Grupy Kapitałowej IMMOBILE oraz PJP Makrum, a także inicjatywach im towarzyszących (vodcast wynikowy, webinary). W newsletterze znaleźć można także informacje o naszych nowych projektach: trzeciej inwestycji deweloperskiej, kolejnym oddziale spółki Projprzem Budownictwo, 11 hotelu sieci Focus, a przede wszystkim nowym podmiocie w strukturach Grupy - sieci sklepów Quiosque.