Newsletter Inwestora – WRZESIEŃ 2017 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora – WRZESIEŃ 2017
Data publikacji: 09.10.2017

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień. Chcemy informować o małych i większych sukcesach spółki, dobrych relacjach biznesowych z naszymi kontrahentami, naszych nowych produktach i projektach oraz wszystkich innych wydarzeniach z codziennego życia spółki.Wrzesień był miesiącem w którym spółka dokonała wypłaty drugiej już w historii dywidendy. Grupa Kapitałowa IMMOBILE opublikowała również świetne wyniki za I półrocze 2017 roku, w których na uwagę zasługuje między innymi 2,5 krotny wzrost przychodów Grupy w tym okresie. Więcej na temat wyników znaleźć można na naszej stronie internetowej oraz w poniższej publikacji. Dowiedzieć się można z niej również o mniejszych i większych sukcesach spółek Grupy - zwłaszcza sektora przemysłowego - który ostatnio jest segmentem bardzo aktywnym na wielu płaszczyznach.