Newsletter Inwestora – Wrzesień 2021 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Newsletter Inwestora – Wrzesień 2021
Data publikacji: 06.10.2021

Kolportaż newslettera firmowego to kolejny krok jaki podejmujemy w budowaniu trwałych relacji z akcjonariatem indywidualnym. Chcemy aby mieli Państwo łatwy dostęp do informacji z życia spółki – nie tylko tych których publikowanie nakazują nam normy prawne, ale również tych które przybliżają Państwu jak Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. funkcjonuje na co dzień.
 
We wrześniu informowaliśmy między innymi o publikacji wyników półrocznych kolejnych spółek - PJP Makrum oraz samej Grupy Kapitałowej IMMOBILE. Przedstawialiśmy także informacje z codziennego życia spółek i postępów w realizacji naszych czołowych inwestycji. W publikacji znaleźć też można artykuł ekspercki, przybliżający działalność spółki Atrem.