Nowa wycena PJP Makrum analityków BM Santander. Dużo wyższa, niż na GPW - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Nowa wycena PJP Makrum analityków BM Santander. Dużo wyższa, niż na GPW
Data publikacji: 05.01.2024

Biuro Maklerskie Santander przygotowało nowe raporty dotyczące wycen akcji Grupy Kapitałowej Immobile, Atremu i PJP Makrum. Zdaniem analityków, w przypadku wszystkich trzech spółek rynek mocno niedoszacowuje ich wartość.
W przypadku PJP Makrum, BM Santander przewiduje ożywienie zysków i podnosi prognozy finansowe. - Spółka sygnalizowała ostatnio odmrożenie aktywności inwestycyjnej klientów, co naszym zdaniem może przynieść poprawę sprzedaży i zysków z segmentu budowlanego. Ponadto zarząd zwrócił uwagę na stopniowy wzrost liczby ofert składanych przez PJP Makrum na dostawę systemów przeładunkowych, co może potencjalnie przełożyć się na nowe kontakty i wzrost sprzedaży r/r w 2024P – czytamy. Dostrzeżono także potencjał Modulo.

Wśród kluczowych czynników wzrostu pojawiły się: możliwa obniżka stóp procentowych (w Polsce i strefie euro), nearshoring/reshoring, ożywienie aktywności gospodarczej, synergie produktowe, ekspansja geograficzna i potencjalny wzrost marż dzięki efektom skali. Z kolej wśród czynników ryzyka podano: zmiany cen wyrobów stalowych, aprecjację PLN, wzrost kosztów energii, opóźnienie ożywienia gospodarczego lub aktywności klientów.

Wycena PJP Makrum mieści się w przedziale od 28,1 zł do 51,2 zł na akcję. Cena giełdowa to 16,50 zł.