Nowy najemca rewitalizowanej części biurowej Stoczni Pomerania w Szczecinie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Nowy najemca rewitalizowanej części biurowej Stoczni Pomerania w Szczecinie
Data publikacji: 11.05.2016

Należąca do Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. spółka Makrum Pomerania, zarządzająca Stocznią Pomerania w Szczecinie, podpisała umowę najmu z firmą Rohlig SUUS Logistic. Przedmiotem umowy jest najem biur o łącznej powierzchni 217,85 m2.

ROHLIG SUUS Logistics SA to spółka zajmująca się zarządzaniem logistyką i łańcuchami dostaw, ze 100% polskim kapitałem. W kraju funkcjonuje od 1990 roku, a nowe biuro w Szczecinie będzie jej dugą siedzibą w tym mieście. Więcej informacji na temat najemcy : http://www.suus.com/Jednocześnie trwa pierwszy etap prac przy rewitalizacji znajdujących się na terenie Stoczni nieruchomości należących do Halifax P Sp. z o.o. (spółka majątkowa Grupy Kapitałowej IMMOBILE). W pierwszej części rewitalizacji planujemy adaptację biurowca oznaczonego symbolem B109 i stworzenie dzięki temu blisko 3.200 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej na którą, poza pomieszczeniami biurowymi, składać się będzie również przestrzeń konferencyjna.[caption id="attachment_2881" align="alignnone" width="620"]
Wizualizacja zrewitalizowanego biurowca na terenie Stoczni Pomerania[/caption][caption id="attachment_2895" align="alignnone" width="620"]
Wizualizacja zrewitalizowanego biurowca na terenie Stoczni Pomerania[/caption]

Z uwagi na lokalizację i obecność kooperantów, uwalniane powierzchnie idealnie nadają się dla firm z branży stoczniowej, projektowej, logistycznej czy dostawców usług na rzecz żeglugi. Aby uzupełnić ofertę dla pracowników firm wynajmujących powierzchnię, na terenie Stoczni Pomerania przewidziano również wydzielenie części przeznaczonej na gastronomię.Adaptacja zakłada poza kompleksową przebudową wnętrza budynku, również remont elewacji. Pierwszy etap prac powinien zakończyć się na początku 2017 r.Pomerania jest jednym z młodszych parków przemysłowych w Polsce. Jego obszar rozciąga się na południowym brzegu rzeki Parnica i obejmuje 37625m2. Lokalizacja w centrum Szczecina, z bezpośrednim dostępem do dróg krajowych oraz z własnym nabrzeżem typu ciężkiego o długości ok. 400 m, pozwala na cumowanie statków o zanurzeniu do 6,3 m i długości całkowitej do 200 m.Nazwa parku nawiązuje do funkcjonującej na naszym terenie Stoczni POMERANIA Sp. z o.o., powstałej w 1999 roku w wyniku przekształceń własnościowych Stoczni Remontowej PARNICA, której historia sięga lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku.[caption id="attachment_2880" align="alignnone" width="620"]
Wizualizacja nabrzeża stoczni[/caption]