Piękne osiedla w świetnych lokalizacjach – rozmowa o wynikach i perspektywach segmentu deweloperskiego Grupy - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Piękne osiedla w świetnych lokalizacjach – rozmowa o wynikach i perspektywach segmentu deweloperskiego Grupy
Data publikacji: 28.09.2018

Sektor deweloperski Grupy Kapitałowej IMMOBILE w pierwszym półroczu bieżącego roku zanotował skokowy wzrost przychodów. Jest to unikatowy wynik – co na niego wpłynęło i czy można liczyć na podobną sytuację w kolejnych okresach? Na te pytania odpowie Andrzej Witkowski, Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. Inwestycji Deweloperskich CDI Konsultanci Budowlani – spółki deweloperskiej Grupy.

Skokowy wzrost w developingu – z 6 do 30 milionów, w porównaniu z rokiem ubiegłym to imponujący wynik. Co leży u jego podstaw?5-krotny wzrost przychodów w tym sektorze to efekt uwolnienia I etapu największego projektu deweloperskiego w Bydgoszczy – Platanowego Parku. Objął on dwa budynki o łącznej liczbie 148 mieszkań, które oddaliśmy pod koniec 2017 roku. Etap ten jest ciągle w trakcie sprzedaży, obecnie sprzedano produkty o wartości 41 mln PLN netto, co stanowi 79 % oczekiwanego przychodu. Ich większa część zaksięgowana została właśnie w minionym, rekordowym półroczu. W związku z tym nie możemy oczekiwać powtórzenia tego wyniku w II półroczu, niemniej 2018 rok powinniśmy zamknąć bardzo satysfakcjonującym wynikiem.[caption id="attachment_6946" align="alignleft" width="250"]
Andrzej Witkowski, CDI Konsultanci Budowlani[/caption]

Skąd wynika decyzja o etapowaniu tego projektu?Platanowy Park to multifunkcyjne osiedle zlokalizowane na 10 hektarowej działce. W jej obrębie powstanie ponad 1000 mieszkań, naturalnym jest więc podział prac na etapy dostosowane do chłonności lokalnego rynku. Pozwala to także na efektywniejsze rozplanowanie budżetu i zasobów ludzkich. Wyodrębniliśmy również etapy o innych funkcjach niż mieszkaniowe – w ramach inwestycji powstaną budynki biurowe czy usługowe. Naturalnym jest oddzielenie tych prac ze względu na inny charakter, koszty i wymogi. Obecnie budujemy etap II mieszkaniowy, którego finisz planujemy w 2020 roku.Model ten sprawdza się na tyle dobrze, że podjęto decyzję o kolejnej etapowanej inwestycji – Osiedlu Uniwersyteckim, które powstanie w bydgoskiej dzielnicy Fordon.Dokładnie. Kolejna duża działka w zasobach Grupy to kolejny duży projekt. Na Osiedlu Uniwersyteckim powstanie 600 mieszkań w 15 budynkach. Uzyskano pozwolenia na budowę dla trzech budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 108 mieszkań i powierzchni PUM 4.431 m², 36 indywidualnych garaży wbudowanych w budynki oraz 72 zewnętrznych miejsc postojowych. Realizację pierwszego etapu przewidziano w okresie od IV kwartału 2018 roku do IV kwartału 2019 roku.Czy oprócz tego spółka snuje plany kolejnych inwestycji?W najbliższych planach Grupy, po zrealizowaniu inwestycji hotelowej przy ul. Bernardyńskiej, jest również zmiana przeznaczenia nieruchomości położonej w Bydgoszczy przy ul. Modrzewiowej z funkcji hotelowej na mieszkaniową. Dodatkowo prowadzone są również rozmowy nad kolejną lokalizacją w Bydgoszczy.

Jak prezentują się perspektywy rynku deweloperskiego w kraju?W Polsce aktualnie obserwujemy duży boom na rynku mieszkaniowym. W minionym roku popyt przewyższył podaż, a wyniki sprzedaży były rekordowe. Dużemu popytowi towarzyszyła prężna praca deweloperów. I wzrost cen, który nie zatrzymuje się w bieżącym roku. Jak wynika z raportów, sierpień był kolejnym z rzędu miesiącem, kiedy ceny rosły. Po stronie perspektyw ciągle widzimy duży odsetek zakupów za gotówkę, rosnącą popularność zakupów mieszkań w celach inwestycyjnych oraz ogólną prosperitę gospodarczą – rośnie średnia pensja, stabilizuje rynek pracy, zmniejsza się emigracja z kraju, z jednoczesnym wzrostem imigrantów ze wschodu.

A jak sytuacja wygląda lokalnie?Na rynku bydgoskim na którym obecnie głównie operujemy w ciągu zaledwie kilku lat naszej obecności zajęliśmy dominującą pozycję, zdobywając rozpoznawalność i zaufanie klientów. Bydgoszcz posiada ciągle duży potencjał. Zgodnie z opracowaniem ‘Perspektywy budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego na terenie miasta Bydgoszczy’ wydanym przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, w perspektywie 30 lat miasto wyrazi zapotrzebowanie na ok. 3 525 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, jednak możliwości zabudowania w obszarach wykształconej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta zamykają się w raptem 240 tys m2. Poza obszarem zwartej zabudowy wyodrębniono 300 tys m2, a pozostałe tereny to obszary na których niechętnie lokuje się zabudowę wielorodzinną z uwagi na niski poziom zurbanizowania. My odpowiadamy na tą sytuację zasobem prawie 2 tys. mieszkań w wysoce pożądanych lokalizacjach, do wybudowania i uwolnienia w najbliższej dekadzie.