Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 grudnia 2013 - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Projekty uchwał na NWZA w dniu 30 grudnia 2013
Data publikacji: 05.12.2013

Na 30 grudnia zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MAKRUM S.A. Wczoraj przedstawiono projekty uchwał zgłoszonych przez zarząd. Najważniejsza z nich dotyczy zapowiadanego już wcześniej połączenia spółek MAKRUM S.A. oraz Immobile Sp. z o.o.Kolejna dotyczy zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Stoczni Pomerania w Szczecinie wraz ze zgodą na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz prawa własności budynków i budowli. Decyzja ta ma umożliwić działania związane z potencjalną sprzedażą stoczni zgodnie deklarowanym w zeszłym roku zamiarem.Spośród pozostałych propozycji uchwał na szczególną uwagę zasługuje także propozycja przedłużenia skupu akcji własnych przez MAKRUM S.A. Zarząd proponuje także zmianę nazwy MAKRUM S.A. na Grupa Kapitałowa Immobile S.A. W związku ze zmianami strukturalnymi wewnątrz Grupy MAKRUM oraz wydzieleniem całej działalności operacyjnej z MAKRUM S.A. do spółek zależnych zmiana nazwy ma na celu większą przejrzystość strukturalną. Spółka-matka pełni bowiem rolę inwestora i udziałowca, nie prowadzi działalności operacyjnej w branży przemysłowej, a to z tą branżą najczęściej kojarzy się nazwa MAKRUM. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż marka MAKRUM wciąż pozostaje obecna na rynku za sprawą spółek z przemysłowej "odnogi" grupy - MAKRUM Project Management oraz MAKRUM Sp. z o.o.