Publikacja Raportu Okresowego za III kwartał 2015 r. - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Publikacja Raportu Okresowego za III kwartał 2015 r.
Data publikacji: 12.11.2015

W dniu dzisiejszym Grupa Kapitałowa IMMOBILE opublikowała Raport Okresowy za III kwartał 2015r.
"Grupa Kapitałowa IMMOBILE osiągnęła ponad 65 milionów PLN przychodów po trzech kwartałach 2015 roku, nieznacznie więcej niż w analogicznym okresie 2014 roku. Zdecydowanie lepszy niż w roku ubiegłym był osiągnięty zysk brutto na sprzedaży 17,4 miliona PLN, o 4,2 miliona, czyli ponad 31 %, lepiej.
 
Na uwagę zwracają w szczególności dobre wyniki osiągnięte w segmencie hotelarskim – wzrost zarówno przychodów jak i rentowności.
 
W sektorze przemysłowym nie udało się osiągnąć wyższych przychodów niż w roku ubiegłym, głównie w następstwie słabej koniunktury w sektorze off-shore spowodowanej niskimi cenami ropy naftowej.
 
W segmencie developerskim cieszy ukończenie budowy pierwszych dwóch bloków mieszkalnych na osiedlu Platanowy Park w Bydgoszczy. Złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, co pozwoli na rozpoczęcie w grudniu bieżącego roku zawierania umów przeniesienia własności mieszkań i wykazanie przychodów w sprawozdaniu finansowym. Na dzień dzisiejszy mamy zawartych 67 umów developerskich i rezerwacji, co stanowi ca 44 % dostępnej do sprzedaży powierzchni mieszkań.
 
We wrześniu br. przenieśliśmy przedsiębiorstwo Stocznia POMERANIA do Spółki celowej, dzięki czemu uzyskaliśmy ponad 9 milionów PLN z długoterminowego kredytu refinansującego. Środki te Grupa użyje do finansowania dalszych działań rozwojowych w segmencie developerskim i hotelowym."- Piotr Fortuna, Członek Zarządu GK IMMOBILE S.A. 
Prezentujemy Fact Sheet z najważniejszymi danymi finansowymi za 3Q2015: