Pytania Inwestorów: aktywność na Giełdzie - Aktualności - Grupa Kapitałowa Immobile S.A.

Pytania Inwestorów: aktywność na Giełdzie
Data publikacji: 22.08.2016

Zapraszamy na kolejną część wpisów z serii Pytania Inwestorów, gdzie publikujemy pogrupowane tematycznie pytania otrzymywane od inwestorów zainteresowanych spółką, wraz z naszymi odpowiedziami na nie. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A stawia na rozwój swojej polityki informacyjnej, czego wyrazem jest otwarta i aktywna komunikacja z inwestorem.Chętnie i niezwłocznie odpowiadamy na pytania nadsyłane różnymi kanałami komunikacji, oferujemy też możliwość spotkania i rozmowy z Zarządem spółki. Mamy nadzieję na rozwój tego trendu na polskiej Giełdzie. Jak wskazują badania Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, jakość komunikacji spółek ciągle się pogarsza. Zgodnie z zeszłorocznymi badaniami SEG na ten temat, ponad 40 proc. spółek nie odpowiada na żadne pytania kierowane do nich przez inwestorów, a zaledwie 11 proc. odpowiada na wszystkie pytania.W drugiej części cyklu przedstawiamy pytania związane z aktywnością spółki na Giełdzie. W kolejnych blokach tematycznych pytań do inwestorów, odpowiemy m.in. na te dotyczące rozwoju, zakupów i akwizycji. Zapraszamy.
Aktywność na Giełdzie  1. Czy Spółka widzi w swoich akcjach potencjał wzrostu?
Akcje Grupy nadal oferują duży potencjał wzrostu. Postrzegamy go w następujących obszarach:- projekty developerskie, z których po raz pierwszy przychody i zyski wykazaliśmy na koniec roku 2015. Oferują one nową przestrzeń do wzrostu wartości dla akcjonariuszy, a dzięki temu również do wzrostu wartości akcji,- dynamiczny rozwój sieci hoteli Focus, która w ciągu ostatnich 3 lat podwoiła skalę działalności generując przy tym wysokie nadwyżki finansowe,- rozwój własnych produktów przemysłowych takich jak automatyczne systemy parkowania i granulator destruktu asfaltowego,- przejęcia spółek prowadzącą działalność synergiczną z działalnością GK IMMOBILE,Dalszy dynamiczny rozwój spółek z portfela Grupy, wysoki potencjał rozwojowy wynikający z posiadanych aktywów oraz aktywna komunikacja z rynkiem powinny przynieść wymierne efekty, zarówno dla Grupy jak i jej akcjonariuszy.  1. Kiedy chcą Państwo wprowadzić spółkę hotelarską na GPW? Na co spółka przeznaczy pozyskany kapitał?
Decyzja o terminie i wyborze miejsca debiutu spółki Focus Hotels zależy od wielu różnych czynników. W ciągu najbliższych dwóch lat sieć hoteli Focus powinna zadebiutować na giełdzie.Pieniądze pozyskane z debiutu chcielibyśmy wykorzystać w celu przyspieszenia ekspansji hoteli Focus zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych.  1. Czy co do innych spółek są również plany dotyczące debiutu?
Długoterminowym celem GK IMMOBILE jest wprowadzenie wszystkich posiadanych spółek na giełdę. Umożliwi im to szybszy rozwój, a co za tym idzie dynamiczny wzrost ich wartości. Wzrost wartości aktywów posiadanych przez GK IMMOBILE powinien doprowadzić do wzrostu wartości akcji.  1. Czy spółka planuje wejście na zagraniczne parkiety?
Nie wykluczamy takiej możliwości. Ostateczne decyzje zależą od szeregu czynników, z których najważniejszym są atrakcyjność wyceny oraz możliwość pozyskania odpowiedniej ilości kapitału.  1. Czy wyemitujecie obligacje na rynku Catalyst i czy będą emitowane kolejne serie akcji?
W ciągu ostatnich kilku lat pieniądze na rozwój pozyskiwaliśmy głównie z kredytów bankowych. Jest to obecnie dla GK IMMOBILE najtańsze źródło finansowania. Mamy łatwość w pozyskiwaniu kredytów bankowych ze względu na duży majątek w nieruchomościach. Nasze własnościowe nieruchomości są bardzo dochodowe, więc nie mamy problemu z ich zadłużaniem.Jeśli chodzi o emisje obligacji to zamierzamy w ciągu najbliższego roku przeprowadzić pierwsze emisje pod projekty deweloperskie. To czy owa emisja będzie notowana na rynku Catalyst zależy od oczekiwań obligatariuszy.Jeśli chodzi o emisję akcji to nie sprzyjają temu ani warunki, ani cena, ani potrzeby inwestycyjne. To prawda, że finansowanie stoi na ścieżce krytycznej szybkiego rozwoju, ale nam dotychczas udaje się utrzymać bardzo dynamiczny rozwój bez rozwadniania kapitału akcyjnego. Głównie spółki zależne potrzebują finansowania, aby przyspieszyć rozwój. W związku z powyższym zamierzamy wprowadzić najpierw Focus Hotels, a następnie inne posiadane podmioty na giełdęŻebyśmy zaczęli rozważać emisję akcji Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A. potrzebne byłoby spełnienie następujących warunków:  1. Znacząco wyższa od bieżącej cena akcji. Obecnie nadal jesteśmy bardzo niedowartościowani.


  2. Lepszy nastrój inwestycyjny na giełdzie.


  3. Bardzo duże potrzeby kapitałowe na konkretny projekt inwestycyjny – tak, żeby inwestorzy dokładnie wiedzieli w co inwestują i jakie będzie miało to przełożenie na wzrost wartości spółki.


  4. Pojawianie się dużej grupy inwestorów, którzy będą chcieli pomóc w rozwoju Grupy Kapitałowej IMMOBILE S.A., a jednym z warunków pomocy będzie wyemitowanie dla nich akcji.